Zasłużeni

Uroczysta sesja z okazji 27. Dni Miasta w Nowych Skalmierzycach była okazją do podsumowania działań samorządu. To też moment zauważenia i docenienia pracy mieszkańców gminy.

"Drogi, kanalizacja, place zabaw, boiska, wszelakie przedsięwzięcia inwestycyjne, proekologiczne, zdrowotne, edukacyjne, kulturalne, sportowe czy społeczne, wszystko to dzieje się dla ludzi, ale i za sprawą ludzi. Nie tylko w związku z pełnieniem obowiązków przypisanych nam zawodowo, ale również za sprawą idei, pasji, ambicji, marzeń, odruchu serca, umiłowania naszej skalmierzyckiej ziemi. Chęci bezinteresownego służenia jej mieszkańcom" - powiedział radiuCENTRUM Jerzy Łukasz Walczak - burmistrz nowych Skalmierzyc. Z tego też powodu rada gminy podjęła dwie uchwały, w których uhonorowała medalem za zasługi dla ziemi skalmierzyckiej działaczy społecznych.


na fot.: Felicja Fenger i Tadeusz Orzechowski / przewodniczacy rady gminy

"Chcielibyśmy wyrazić uznanie i okazać wdzięczność tym, który przez swoje zaangażowanie i pracę na rzecz gminnej wspólnoty zapisali się w sposób szczególny na kartach historii naszej małej ojczyzny. Na wniosek burmistrza gminy i miasta Nowe Skalmierzyce, po uzyskaniu pozytywnej opinii kapituły medalu, rada Nowych Skalmierzyc postanowiła uhonorować Medalami Za Zasługi Dla Ziemi Skalmierzyckiej panią Felicję Fenger, jak i Szczep ZHP "GRANICA" im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach" - dodał dla radiaCENTRUM Tadeusz Orzechowski - przewodniczący rady Nowych Skalmierzyc.

na fot.: phm. Marta Goździelewska / Komendantka Hufca ZHP w Kaliszu, phm. Łukasz Kostecki / Sekretarz Szczepu ZHP "GRANICA" im. Powstańców Wielkopolskich i Jerzy Łukasz Walczak / Burmistrz Nowych Skalmierzyc

Medal Za Zasługi Dla Ziemi Skalmierzyckiej przyznawany jest od 1995 roku. Pomysłodawcom medalu przyświecała idea, aby była to nagroda, albo inaczej mówiąc wyróżnienie honorowe w uznaniu za zasługi dla gminy i miasta Nowe Skalmierzyce.

Sylwetki uhonorowanych medalem zostały przedstawione w laudacjach, których treść poniżej:

- Felicja Fenger

- Szczep ZHP "GRANICA" im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).