Prawa autorskie

Prawa autorskie
Zawartość niniejszej witryny jest własnością Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu i jest chroniona prawem autorskim. Wykorzystywanie tekstów i danych (np. w publikacjach prasowych, zestawieniach danych itp.) z niniejszej witryny jest dozwolone wyłącznie w następujących przypadkach i po spełnieniu następujących warunków:

  1. gdy materiały pozostają w niezmienionej postaci
  2. użycie odbywa się wyłącznie w celach niekomercyjnych i prywatnych,
  3. na wszystkich egzemplarzach powielenia pojawia się źródło pochodzenia materiałów, oznaczone w niniejszy sposób: "źródło: Radio Centrum 106.4 & www.RC.fm"

Z wyjątkiem niniejszego zezwolenia na użytkowanie, inne rodzaje użytkowania są zabronione. Naruszanie tego zakazu będzie ścigane zgodnie z prawem i może skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności karnej. Niniejsze zezwolenie na użytkowanie nie obejmuje prawa na użytkowanie projektu i układu graficznego, ani powiązanych z nimi fotografii czy wizerunków niniejszej witryny, ani żadnej innej witryny należącej do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu lub obsługiwanej przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Także poszczególne elementy niniejszej witryny są chronione prawami autorskimi lub prawem własności marki; z wyjątkiem wymienionych wyżej punktów 1-3 nie zezwala się na ich kopiowanie, ani na powielanie w całości ani w części. Dotyczy to w szczególności marek, symboli graficznych (logo), elementów graficznych, elementów obrazów i dźwięków wykorzystywanych na niniejszej witrynie, niezależnie od tego, czy są wyróżnione i oznaczone symbolem ®, czy też nie.

Odpowiedzialność
Informacje zawarte na niniejszej witrynie internetowej są sprawdzane pod kątem poprawności. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Odnośniki (linki)
Niniejsza witryna internetowa Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz inne witryny należące do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, mogą zawierać także odnośniki (linki) do stron internetowych innych firm oraz podmiotów. Przy pierwszym tworzeniu dowiązania oferta strony trzeciej jest sprawdzana pod kątem legalności jej treści. Klikając na linki do innych stron internetowych, opuszczają Państwo witrynę należącą do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Witryny związane z tymi adresami nie znajdują się pod kontrolą Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, które w związku z tym nie ma wpływu na ich treść, zmiany i aktualizacje.
Powyższe dotyczy w równej mierze transmisji internetowych (tzw. webcasting) oraz innych form łączenia się z witrynami internetowymi należącymi do stron trzecich. Zamieszczone linki pełnią wyłącznie rolę oferty usług. O ile jednak Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu stwierdza lub poweźmie wiadomość, że oferta zawiera treści niezgodne z prawem, dany odnośnik (link) zostanie w trybie natychmiastowym zweryfikowany i – w razie potrzeby – usunięty.

Copyright © 2021, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).