Wirtualne egzaminy

Pierwsze w historii uczelni zdalne egzaminy dyplomowe przeprowadziła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Nietypowe egzaminy inżynierskie odbyły się na wydziale politechnicznym i przystąpiło do nich 25 studentów informatyki. Obrona prac przebiegła bardzo sprawnie, zgodnie z przygotowanym harmonogramem, a o szczegółach powiedziała radiuCENTRUM dr Tatiana Manasterska prorektor kaliskiej PWSZ ds. studenckich, kształcenia i współpracy z zagranicą:

"Egzamin składał się z trzech części i był zgodny ze stosowanym od lat tradycyjnym scenariuszem egzaminów dyplomowych odbywanych w siedzibie uczelni. Po przywitaniu wszystkich przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, na kanale audiowizualnym, oraz po przypomnieniu obowiązujących podczas egzaminu zasad przewodniczący oddawał głos dyplomantowi, który prezentował swoją pracę dyplomową inżynierską, a następnie odbywała się dyskusja na temat pracy i jej prezentacji. Kolejną częścią posiedzenia był egzamin ustny, podczas którego dyplomant odpowiadał na trzy pytania z zakresu studiów. Następnie komisja, w trybie niejawnym dla dyplomanta, na zaufanym kanale audiowizualnym, oceniała jego odpowiedzi, a przewodniczący sporządzał protokół z egzaminu dyplomowego, po czym ogłaszała dyplomantowi wynik egzaminu. Całość kończyła się wirtualnym uściskiem dłoni".

Egzamin dla każdego studenta trwał godzinę. Podczas egzaminów nie doszło do żadnych zakłóceń związanych z działaniem łączy internetowych, a co najważniejsze wszystkie 25 egzaminów dyplomowych zakończyło się wynikiem pozytywnym - choć otrzymane oceny były bardzo różne. Tym samym pomimo pandemii kaliska uczelnia wypromowała kolejnych inżynierów informatyków.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).