Tylko z nazwy ?

Akademia Kaliska tylko z nazwy? Takie doniesienia pojawiły się po kilku dniach od hucznie obwieszczonej nobilitacji kaliskiej, zawodowej alma mater przez jej rektora, prof. Andrzeja Wojtyłę.

Na początku sierpnia minister nauki i szkolnictwa wyższego, Wojciech Murdzek miał podpisać rozporządzenie powołujące 1 września Akademią Kaliską. Okazuje się jednak, że podpisał dokument zmieniający jedynie jej nazwę.

Zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym publiczną uczelnię akademicką tworzy się w drodze ustawy. Natomiast drogą rozporządzenia można stworzyć publiczną uczelnię zawodową lub zmienić jej nazwę.

Poza tym uczelnia akademicka powinna prowadzić działalność naukową, a także posiadać kategorię naukową A+, A lub B+ w co najmniej jednej dyscyplinie naukowej lub artystycznej.

Co prawda w maju 2019 roku PWSZ otrzymała prawo nadawania stopnia doktora nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne, a rok później prawo nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, to jednak rektor nigdy nie pochwalił się, jaką kategorię naukową posiada uczelnia, którą reprezentuje. Wspomniał jedynie o tym, że prace naukowe doktorantów pojawiają się już w branżowych czasopismach.

na fot. od lewej: prof. Andrzej Wojtyła / rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu; Wojciech Murdzek / minister nauki i szkolnictwa wyższego

Dodatkowo na ponad 2 tygodnie przed "powołaniem" Akademii Kaliskiej Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej powiedział radiuCENTRUM, że przekształcenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu w Akademię Kaliską - zgodnie z prawem - może się odbyć jedynie drogą ustawową.

Czy zatem słowa ministra Murdzka po podpisaniu rozporządzenia o "zdecydowanie ważnym momencie dla historii uczelni" są wydmuszką?

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).