Jest Akademia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu oficjalnie Akademią Kaliską im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. W czwartek w obecności rektora uczelni prof. Andrzeja Wojtyły, prezydenta Kalisza, Krystiana Kinastowskiego, minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek podpisał rozporządzenie powołujące Akademię Kaliską.

"To zdecydowanie ważny moment dla historii uczelni, jak historii miasta - mówił minister Wojciech Murdzek, po podpisaniu rozporządzenia powołującego Akademię Kaliską.

Prace nad dokumentem trwały kilka tygodni. Treść rozporządzenia konsultowano z różnymi resortami w ministerstwie. Do dokumentu musiały odnieść się m.in. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, Rada Doskonałości Naukowej, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komitet Polityki Naukowej, Krajowa Reprezentacja Doktorantów, czy Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

na fot. od lewej: prof. Andrzej Wojtyła / rektor Akademii Kaliskiej; Wojciech Murdzek / minister nauki i szkolnictwa wyższego; źródło: pwsz.kalisz.pl

W trakcie prac pojawiły się wątpliwości ze strony Departamentu Oceny Skutków Regulacji z kancelarii premiera. Chodziło o wyraz "akademia", które może być używane w nazwie uczelni, posiadającej co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora. A te kaliska uczelnia przecież ma.

W maju 2019 roku PWSZ otrzymała prawo nadawania stopnia doktora nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. Rok później prawo nadawania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. I tak powołanie Akademii Kaliskiej stało się faktem.

Rektor uczelni już zapowiada kolejny krok, że będzie dążyć do powołania Uniwersytetu Kaliskiego.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).