Uliczny miszmasz

Do końca roku potrwa modernizacja sieci kanalizacyjnej połączona z przebudową ulic w Pleszewie. Aktualnie nieprzejezdne są Ogrodowa, Targowa, Słowackiego, Bogusza. Natomiast ulica Sienkiewicza jest dwukierunkowa.

Najbardziej zaawansowane prace są w ulicy Ogrodowej, gdzie Przedsiębiorstwo Komunalne rozdziela kanalizację ogólnospławną na sanitarną i deszczową. Jest już rozstrzygnięty przetarg na budowę ścieżek rowerowych w ul. Zamkowej, Ogrodowej do marketu i Słowackiego do ronda, na co wykonawca ma 4 tygodnie. Ostatnią warstwę nawierzchni jezdni w Ogrodowej oraz krawężniki przy chodnikach PK będzie kładło we współpracy z wykonawcą ścieżek. Być może wtedy ruch połową jezdni zostanie przywrócony.

Do końca października ma być zakończona przebudowa ulicy Targowej oraz budowa ronda na skrzyżowaniu Targowej, Bogusza i Słowackiego. Średnica ronda ma 11 metrów; pojawi się na nim zieleń. Kiedy prace w Ogrodowej zostaną zakończone, ekipa przeniesie się w ulicę Sienkiewicza, która będzie wyłączona z ruchu na odcinku od Kaczyńskiego do Rynku.

Kropką nad i będzie posadzenie 9 grusz drobnoowocowych, takich jak na ul. Reja. Burmistrz Arkadiusz Ptak, wielki admirator zieleni, zapewnia, że jest na to zgoda zarówno starosty, do którego należy ulica, jak i konserwatora zabytków.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).