Fundamenty synagogi

Wiadomo, że była, ale do dziś nie wiadomo było dokładnie gdzie. W czasie prac archeologicznych przy Parczewskiego odkryto najprawdopodobniej fundamenty pierwszej murowanej kaliskiej synagogi. Budynek stanął na tzw. Targu Końskim, czyli dzisiejszym Rozmarku w miejscu XIII wiecznej drewnianej świątyni i stał tam do pożaru w 1852 roku. Niepozostały żadne plany lokalizacji tzw. Starej Synagogi. W trakcie wykopalisk towarzyszących remontowi dawnego Domu Partii i wieloletniej siedziby banków na hotel udało się odkryć dobrze zachowany fragment ceglanego muru na fundamentach kamiennych.

„Jest to mur, który ma około metra szerokości. Mur, który sięga w głąb około 3 metrów i jest na zaprawie piaskowo wapiennej. Rozmiary cegły wskazują, że mamy do czynienia z budowlą starszą niż Synagoga Wielka, czyli jest to najprawdopodobniej fragment synagogi najstarszej. Mur idzie od ulicy Parczewskiego i wchodzi pod fundamenty budynku dawnego Domu Partii” - powiedział radiuCENTRUM archeolog Leszek Ziąbka.

na fot.: Leszek Ziąbka

W trakcie prac archeologicznych odkryto też wybudowany w okresie międzywojennym kamionkowy kanał deszczowy. Niewykluczone, że doprowadzał on wodę do mykwy, czyli łaźni rytualnej działającej w tzw. Wielkiej Synagodze wybudowanej po spaleniu wcześniejszej świątyni.

„Prawdopodobnie w synagodze też była mykwa. Nie było tylko jednej mykwy tej, zlokalizowanej przy ulicy Kanonickiej. W mykwie musi być woda wymieszana — woda z kanalizacji plus woda żywa, czyli to będzie albo woda z rzeki, albo woda z jeziora, albo najczęściej jest to woda deszczowa. Dach na takim budynku jest specjalnie skonstruowany, ma kształt lejka, który zbiera deszczówkę, gromadzi ja w odpowiednim zbiorniku i w odpowiednich proporcjach w mykwie woda jest mieszana” - dodała radiuCENTRUM Hila Marcinkowska, przedstawicielka Gminy Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu.

na fot.: Hila Marcinkowska

Prace archeologiczne wzdłuż obecnej ulicy Parczewskiego były prowadzone pierwszy raz. W 2014 roku przebadano Rozmark. Wtedy odkryto fragmenty Wielkiej Synagogi rozebranej na początku II wojny światowej.

na fot.: fragment błękitnego tynku znaleziony w czasie wykopalisk

Autor: 

Personalia

e-mail
walczak@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Walczak

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).