Przedszkolaki patriotycznie

Do 14 listopada można zgłaszać dzieci z przeszkoli i szkół podstawowych w wieku 4-ch i 5-ciu lat do udziału w czwartej edycji "Przeglądu Piosenki i Poezji Patriotycznej". Wydarzenie organizują: Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska oraz Publiczne Przedszkole nr 9 w Kaliszu.

O idei i założeniach całego przedsięwzięcia powiedziała radiuCENTRUM Agnieszka Przybyłowska, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu.

"Nasze cele to prezentacja umiejętności wokalnych, recytatorskich dzieci, rozwijanie zainteresowań piosenką i poezją patriotyczną, kształtowanie więzi emocjonalnej, kulturowej z własnym miastem, narodem i jego historią, tradycją, wartościami To również uwrażliwianie na piękno ojczystego języka oraz odkrywanie i promowanie nowych talentów. Wydaje na się, że właśnie tutaj będą dzieciom dostarczane doznania emocjonalne i estetyczne, które wypływają z treści zarówno utworów muzycznych, jak i poetyckich."

W wydarzeniu mogą wziąć udział dzieci z terenu całej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w kategoriach piosenki lub poezji patriotycznej. Eliminacje do przeglądu odbędą się 24 listopada w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

"Jury (specjaliści z dziedziny muzyki, teatru i poezji) po wysłuchaniu wszystkich utworów dokona oceny prezentowanych wierszy i piosenek i wytypuje laureatów na Galę, która odbędzie się w styczniu. Tam będą prezentowali się dziewczynki i chłopcy z tych eliminacji" - dodała dyrektor Przybyłowska.

Galę zaplanowano na 18 stycznia 2022 r. w Auli UAM im. prof. Jerzego Rubińskiego przy Nowym Świecie w Kaliszu. Udział w niej weźmie również młodzież z klas mundurowych V LO oraz uczniowie z Technikum Budowy Fortepianów, a także młodzież z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu.

Partnerzy: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Patronat Honorowy: Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Prezydent Miasta Kalisza, Wielkopolski Kurator Oświaty, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu.

Partnerem medialnym wydarzenia jest radioCENTRUM.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).