Kossakowie w Dobrzycy

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy (pow. pleszewski) zaprasza na wystawę czasową "Bitewna zawierucha. Artystyczny świat Juliusza i Wojciecha Kossaków". W salach dobrzyckiego pałacu wyeksponowano obrazy Juliusza i Wojciecha Kossaków z kolekcji prywatnej, broń palną oraz białą z okresu XVII, XVII i XIX wieku oraz reprodukcje zbroi z kolekcji Krzysztofa Ledwonia.

Tradycyjnie w okresie jesienno - zimowym Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy zaprasza na wystawę kolekcjonerską. Tym razem w niezwykłych przestrzeniach pałacu można podziwiać obrazy Juliusza i Wojciecha Kossaków, ojca i syna, którzy w poetycki a zarazem realistyczny sposób ilustrują rzeczywistość postromantyczną, tworząc obrazy historyczne, batalistyczne, cudowne wizerunki koni. Z bliska można obejrzeć m.in. "Wjazd Jana III Sobieskiego do Wiednia", "Polowanie na saniach", "Spotkanie króla Jana III Sobieskiego z cesarzem Leopoldem" czy "Wyjście oddziału płk. Edmunda Taczanowskiego z Pyzdr". Obrazy pochodzą z prywatnej kolekcji, o której podczas wernisażu opowiadał Grzegorz Doliński, który pomagał ją tworzyć. Obrazom towarzyszy szeroka ekspozycja broni palnej oraz białej z XVII, XVIII i XIX wieku, a także reprodukcje zbroi, które robią kolosalne wrażenie. Broń i uzbrojenie pochodzą z kolekcji Krzysztofa Ledwonia z Częstochowy. Kolekcjoner przywiózł do Dobrzycy szable i pałasze pruskie (XIX w.), napierśnik kirasjerów francuskich (XIX w.), szable polsko-węgierskie, nadziaki i czekany (XVII/XVIII w.), jatagan turecki wytwarzany na Bałkanach (XVIII w.), tarczę madu z rogami antylopy (Indie, XVII-XIX w.) czy łuki retrorefleksyjne (XVII-XVIII w.). Szyku wernisażowi dodawał Krzysztof Wincenty Banaś w szlacheckim stroju, który zdradził, że udziela lekcji władania, np. szablą. Nie zabrakło też muzyki w wykonaniu muzyków Filharmonii Kaliskiej - Arkadiusza Hylewskiego i Tomasza Ratajczaka. Kuratorami wystawy są pracownicy Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Szymon Balcer i Sylwia Malchrzycka. Współpraca: Stanisław Borowiak, Marcin Bocheński, Emilia Kierzkowska oraz Joanna Pankowiak. Wystawę można oglądać do końca lutego.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).