Kaliski "Kopernik" przedsiębiorczy

kopiecKaliskie III LO przystąpi do realizacji zadań związanych z przyznanym mu Certyfikatem Szkoły Przedsiębiorczości. To jedyna placówka w mieście i regionie - mogąca pochwalić się tym prestiżowym wyróżnieniem. W całej Wielkopolsce jest ich tylko 14.

Od września wdrażanie, a właściwie potwierdzanie kolejnych działań
z zakresu przedsiębiorczości w popularnym "Koperniku". O samym
certyfikacie mówi Anna Bobińska, wicedyrektor szkoły.

- "Żeby uzyskać tak ważne dla nas wyróżnienie, musieliśmy pomyślnie
przejść dwa etapy: nominacji i certyfikacji. Szkoła Przedsiębiorcza to
działania w czterech wymiarach: przygotowywanie do aktywności na rynku
pracy, uczenie świadomego gospodarowania finansami, otwartość na
współpracę i wymianę doświadczeń i odpowiedzialność całej szkolnej
społeczności za edukację ekonomiczną" - podkreśla Anna Bobińska.

Certyfikat jest przyznawany okresowo, trzeba więc wykazać, że szkoła
istotnie realizuje przedsiębiorcze cele i - co ważne - robi to
nieprzerwanie. Poza licznymi konkursami nt. gospodarki, biznesu czy
szeroko rozumianej ekonomii oraz rozwiązywaniem zadań problemowych
kaliski "Kopernik" wymienia doświadczenia z międzynarodową młodzieżową
organizacją studencką AIESEC, prowadzi zajęcia z przedsiębiorczości i
organizuje warsztaty tematyczne. Warto dodać, że III LO jest już
"Szkołą z Klasą", "Przyjazną Szkołą" i "Szkołą Promującą Zdrowie". W
lipcu na 4. dyrektorską kadencję wybrano jej dotychczasową szefową,
Elżbietę Steczek-Czerniawską.

Komentarze