Kaliski "Kopernik" przedsiębiorczy

kopiecKaliskie III LO przystąpi do realizacji zadań związanych z przyznanym mu Certyfikatem Szkoły Przedsiębiorczości. To jedyna placówka w mieście i regionie - mogąca pochwalić się tym prestiżowym wyróżnieniem. W całej Wielkopolsce jest ich tylko 14.

Od września wdrażanie, a właściwie potwierdzanie kolejnych działań
z zakresu przedsiębiorczości w popularnym "Koperniku". O samym
certyfikacie mówi Anna Bobińska, wicedyrektor szkoły.

- "Żeby uzyskać tak ważne dla nas wyróżnienie, musieliśmy pomyślnie
przejść dwa etapy: nominacji i certyfikacji. Szkoła Przedsiębiorcza to
działania w czterech wymiarach: przygotowywanie do aktywności na rynku
pracy, uczenie świadomego gospodarowania finansami, otwartość na
współpracę i wymianę doświadczeń i odpowiedzialność całej szkolnej
społeczności za edukację ekonomiczną" - podkreśla Anna Bobińska.

Certyfikat jest przyznawany okresowo, trzeba więc wykazać, że szkoła
istotnie realizuje przedsiębiorcze cele i - co ważne - robi to
nieprzerwanie. Poza licznymi konkursami nt. gospodarki, biznesu czy
szeroko rozumianej ekonomii oraz rozwiązywaniem zadań problemowych
kaliski "Kopernik" wymienia doświadczenia z międzynarodową młodzieżową
organizacją studencką AIESEC, prowadzi zajęcia z przedsiębiorczości i
organizuje warsztaty tematyczne. Warto dodać, że III LO jest już
"Szkołą z Klasą", "Przyjazną Szkołą" i "Szkołą Promującą Zdrowie". W
lipcu na 4. dyrektorską kadencję wybrano jej dotychczasową szefową,
Elżbietę Steczek-Czerniawską.


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).

Komentarze