Potrzebny remont klasztoru

Lech Janicki, starosta ostrzeszowskiZniszczony dach, mury, z których odpada tynk, zaniedbane zabytkowe freski - w takim stanie znajduje się klasztor Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie.
Aby odnowić obiekt potrzeba co najmniej kilkunastu milionów złotych. "Siostry nie posiadają odpowiednich funduszy na realizację potrzebnych inwestycji, dlatego złożą wniosek o dofinansowanie z Unii Eurpejskiej w konkursie dotyczącym ochrony dziedzictwa klulturowego" - informuje ostrzeszowski starosta, Lech Janicki.

"W chwili obecnej obiekt jest w nie najlepszym stanie technicznym. Zgromadzenie nie posiada wystarczających środków, aby zrealizować konieczne inwestycje. Siostry Nazaretanki wystąpiły również do samorządów o udzielenie wsparcia merytorycznego i instutucjonalnego. Stworzymy partnerstwo przy realizacji wniosku, będziemy uczestniczyli we wszystkich elementach jego promocji".

Pobernardyński kościół i klasztor w Ostrzeszowie powstał w XVII wieku. Obecnie siostry prowadzą w nim 4 oddziały przedszkolne, do których uczęszcza ponad 100 dzieci.

sowizdrzalatrc.fm


Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).

Komentarze