Zbiornik dobrej woli

Reaktywacji zbiornika w Szałem w gminie Opatówek i przywrócenia mu dawnej świetności było poświęcone spotkanie, które odbyło się w środę w siedzibie kaliskiego starostwa.
Debata miała być burzą mózgu, dotyczącą zagospodarowania samego zbiornika, ale też terenów wokół. To kolejne już rozmowy. ----> Ostatnie, w podobnym gronie, odbyły się we wrześniu 2013 roku.

Jedno jest pewne i co do tego zgodni są wszyscy - zbiornik powinien żyć. Ale problem polega na tym, że nie wiadomo, kto tak naprawdę ma ten zbiornik ożywić, jak i przede wszystkim za co. Zarządcą samego zbiornika jest marszałek województwa wielkopolskiego. Właścicielem terenów rekreacyjnych wokół gmina, a 1,5 km ul. Pokrzywnickiej należy do miasta Kalisza.
W środę na debacie współpracę i pomoc zadeklarowały wszystkie samorządy, instytucje i stowarzyszenia.

"Padały konkretne propozycje. Albo gmina Opatówek, albo miasto Kalisz mogą wydzierżawić teren od Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, czyli od marszałka. My jako zarządca patrzymy na ten zbiornik jako na ten, który ma spełniać funkcje retencyjną i to jest dla nas cel nadrzędny. Natomiast funkcja rekreacyjna też jest ważna i potrzebna. Ale musi się ktoś tym zająć. Są różne możliwości pozyskania środków zewnętrznych, choćby z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Może to zrobić gmina Opatówek, tylko trzeba mieć odwagę, bo trzeba to później utrzymać i rozumiem obawy wójta. Może trzeba się porozumieć z miastem Kaliszem, bo to większy samorząd. Na pewno musi być ktoś za to odpowiedzialny. My pomożemy merytorycznie pozyskać pieniądze, złożyć wniosek, tylko trzeba się za to zabrać. Kolejna kwestia, to uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Opatówek, Szczytniki, a także Błaszki" - powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.

Zdaniem Grzegorza Sapińskiego, prezydenta Kalisza, Szałe nie będzie żadną konkurencją dla miejskiego aquaparku. "Jesteśmy za współpracą w tym zakresie z gminą Opatówek" - powiedział prezydent Kalisza:

"Ja uważam, że aquapark ma służyć mieszkańcom, ale musi przyciągać klientów sam, m.in. poprzez dobre zarządzanie. Szałe mogłoby być taki uzupełnieniem. Warto jest rozmawiać, bo jeśli udałoby się pozyskać pieniądze zewnętrzne na czystość zbiornika i np. połączyć w przyszłości Szałe z miejskim parkiem linowym, to uważam, że jest to dobry kierunek. Dołożę wszelkich starań, żebyśmy stworzyli coś, być może na wzór ostrowskich Piasków, może lepszego, ale zależy nam głównie na tym, by to miejsce służyło mieszkańcom Kalisza i okolic".

od lewej S. Wardęcki, G. Sapiński, K. Nosal

W teren wokół zbiornika i miejscowość inwestuje gmina Opatówek. W lutym zakończy się pierwszy etap kanalizacji m.in. ul. Kaliskiej" - powiedział Sebastian Wardęcki, wójt Opatówka:

"Bezsprzecznie gmina na pewno będzie chciała zadbać o swój teren, czyli o 8 ha terenów rekreacyjnych wokół zbiornika. Będziemy chcieli wykorzystać jak najlepiej pieniądze zewnętrzne, które będą się pojawiać w nowej perspektywie unijnej. Tak by teren był rekreacyjny, dostępny dla mieszkańców całego regionu. To będzie naszym priorytetem, oprócz oczywiście starań na rzecz jakości wody w tym zbiorniku. Zależy nam też na ścieżkach rowerowych i rozwoju samej miejscowości Szałe. Będziemy się starać o poprawę infrastruktury drogowej".

Na środowym spotkaniu nie zapadła żadna decyzja dotyczącą ewentualnego użyczenia czy innej formy prawnej funkcjonowania zbiornika. Być może stanie się to na kolejnych spotkaniach, już w węższym gronie. Ich organizatorem ma być gmina Opatówek. Kolejna debata ma się odbyć jeszcze w lutym.


Na spotkaniu byli m.in. wicemarszałek Krzysztof Grabowski, prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński, wiceprezydent Kalisza Piotr Kościelny, starosta Krzysztof Nosal, wicestarosta Jan Kłysz, Sebastian Wardęcki - wójt gminy Opatówek, radni oraz przedstawiciele Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego, Wodniczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Polskiego Związku Wędkarskiego, Państwowej Straży Rybackiej, stowarzyszenia "Nasze Szałe", Towarzystwa Wioślarskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska czy rejonowego oddziału Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostrowie Wielkopolskim.

Organizatorem spotkania był Mieczysław Łuczak, przewodniczący rady Powiatu Kaliskiego.

Autor: 

Personalia

e-mail
wojtys@rc.fm

Nazwisko: 

Małgorzata Wojtyś
od lewej S. Wardęcki, G. Sapiński, K. Nosal

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).