Pieniądze od gminy

Zakończony został w gminie Nowe Skalmierzyce konkurs ofert na zadania publiczne na rok 2022. Wziąć udział w konkursie mogły organizacje pozarządowe oraz inne podmioty i stowarzyszenia działające w sferze działalności pożytku publicznego. O konkursie powiedział radiuCENTRUM Jerzy Łukasz Walczak - burmistrz Nowych Skalmierzyc: "Ja sobie bardzo cenię działalność społeczną wszystkich organizacji, które funkcjonują na naszym terenie. Jest ich 55. Żeby te organizacje i stowarzyszenia wesprzeć, jak co roku został ogłoszony konkurs ofert na zadania publiczne. Jesteśmy już po jego zakończeniu. Zabezpieczone na ten cel środki zostały już podzielone na poszczególne zadania i podmioty, które do konkursu przystąpiły. Co roku na te zadania jest z budżetu gminy przeznaczana określona kwota pieniędzy. Co roku ta kwota się zwiększa. W tym roku było to 710 000 zł. W roku ubiegłym było to 640 000 zł, wiec nastąpił wzrost o 70 000 zł".


na fot.: Jerzy Łukasz Walczak / burmistrz Nowych Skalmierzyc

Umowy z przedstawicielami podmiotów realizujących zwycięskie zadania publiczne w 2022 r. przy wsparciu z budżetu samorządu podpisane zostaną już w piątek 14 stycznia.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).