Burzą kamienicę

W Pleszewie rozpoczęła się rozbiórka kamienicy przy ul. Poznańskiej 35. Nie jest to budowla zabytkowa, ale dla pleszewian kultowa. Były tu mieszkania, siedziby urzędów, organizacji, stowarzyszeń. W czasie okupacji, kiedy przyszklasztorny szpital stał się lazaretem, wysiedlone siostry służebniczki urządziły w kamienicy kaplicę, gdzie nawet Najświętszy Sakrament przechowywały. Stąd burzenie kamienicy, jakkolwiek bardzo zniszczonej, budzi w mieście emocje.

Kamienica została zbudowana na początku XX wieku. Miała jedno piętro i do 1935 roku był tu niemiecki bank. Wtedy dom nabył dr Kazimierz Sągin, który przesiedlił się do Wielkopolski z Galicji i krótko przed wojną dobudował piętro. Przyjmował tu pacjentów. W wojnę, kamienicę wysiedlonego do Generalnego Gubernatorstwa lekarza, zasiedlono. Przez czas jakiś chroniło się tu kilka sióstr służebniczek, wysiedlonych z klasztoru. Po wojnie Sąginom kamienicę odebrano, pozostawiono tylko mieszkanie na parterze. Doktor w swoim domu zorganizował przychodnię zdrowia. Na piętrze były mieszkania kwaterunkowe.

Po śmierci Sąginów, w 1970 roku, cała kamienica była do dyspozycji gminy: mieściła się tu siedziba naczelnika gminy Pleszew, dyrekcji Zespołu Opieki Zdrowotnej, Roków Sądowych i filii jarocińskiej skarbówki, miała tu siedzibę "Solidarność", oba lokalne tygodniki, Społeczne Ognisko Muzyczne, zielonoświątkowcy, organizacje seniorów pleszewskich, kombatantów. Trudniej byłoby powiedzieć, czego w "kamienicy po Sąginie" nie było. W latach 70. w dawnym ogrodzie przy kamienicy wybudowano dom kultury, który już podzielił los swojej starszej siostry. Ostre burzenie zacznie się w czwartek, wtedy zostanie wyłączona z ruchu część ulicy Poznańskiej i Bogusza. Za kilka tygodni, po "kamienicy po Sąginie", zostanie już tylko wspomnienie.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).