Ogrodowa na półmetku

Mieszkańcy Liskowa z niecierpliwością wyczekują zakończenia przebudowy ulicy Ogrodowej i Spółdzielców. Mimo, że inwestycja obejmuje budowę drogi do wymiarów standardowej ulicy z chodnikiem, większość prac w obrębie tych dwóch ulic przebiega pod ziemią, i jest ukryta przed wzrokiem mieszkańców. Jak zapewniają włodarze Gminy - zadanie jest już prawie na półmetku.

Zgodnie z projektem budowlanym przebudowy ulicy Ogrodowej i Spółdzielców, obecnie wykonywane jest pełne odwodnienie deszczowe ulic na odcinku ponad dwóch kilometrów. Powstaną nowe kolektory kanalizacji deszczowej oraz przykanaliki wpustów deszczowych i studzienki rewizyjne, a także urządzenia podczyszczające wody opadowe. Budowana jest nową sieć wodociągową wraz z przyłączami i modernizowna kanalizacja sanitarna.

Niestety hamulcem w realizacji inwestycji są istniejące słupy energetyczne zlokalizowane według „historycznego” już zapotrzebowania na oświetlenie i dostawę energii. Obecna lokalizacja tej infrastruktury dostosowywana jest do przebiegu ulic i rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej. Każdorazowe usuwanie kolizji skomplikowanej infrastruktury jak kanalizacji sanitarnej, czy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej i gazowej musi być realizowane zgodnie z logiką i według obowiązujących zasad prawa budowlanego.


fot. UG w Liskowie

Prawdziwym wyzwaniem była przebudowa niebezpiecznego i zbyt małego parkingu przy Ośrodku Zdrowia. Obecnie tylko karetki będą mogły zatrzymać się przed ośrodkiem na wydzielonej zatoce od strony samego budynku, natomiast pacjenci będą mieli do dyspozycji funkcjonalny, oznakowany i oświetlony parking o powierzchni 1092 m2,znajdujący się od strony wschodniej budynku, z bezpośrednim przejściem do budynku ośrodka. Zwiększy to bezpieczeństwo osób korzystających z opieki zdrowotnej ponieważ nie będzie konieczności przechodzenia przez jezdnię. Dodatkowo jezdnia na długości boiska będzie miała 6 metrów szerokości, bez możliwości parkowania od strony boiska sportowego.

To rozwiązanie powinno zaspokoić także oczekiwania rolników poruszających się w obrębie tego skrzyżowania oraz sportowców korzystających z sąsiedniego boiska piłkarskiego. Ponadto ta gminna droga została na tym odcinku tak zaprojektowana aby korzystający z niej kierowcy nie mogli rozwinąć zbyt wielkich prędkości.

Inwestycja wymagała też wielu działań administracyjno - prawnych, począwszy od zaprojektowania podziału ponad stu działek, poprzez podziały geodezyjne aż do wykupu gruntu. Każda ta czynność wymagała zachowania terminów administracyjnych i sprawnych działań wielu osób i instytucji publicznych.

"Pokonanie barier geodezyjnych, administracyjnych oraz uzyskanie uzgodnień w Telekomunikacji, Energetyce, Gazowni, Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”, obecnie przybliża nas do kolejnych etapów budowy i terminowego jej zakończenia" - zapewniają włodarze Gminy.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).