Cyfrowy dziennik

Elektroniczny dziennik wprowadzono do wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Lisków. To decyzja gminnych samorządowców, która w dobie pandemii koronawirusa i wprowadzeniu zdalnej nauki, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców i nauczycieli.

Dziennik elektroniczny ma usprawnić pracę szkoły, uprościć pracę nauczycielom, a rodzicom ma dać łatwy wgląd do ocen dzieci, w plan lekcji, w zapowiedziane sprawdziany, a nawet w monitorowanie obecności dziecka na zajęciach.
Elektroniczny dziennik pozwala również na płynną wymianę informacji pomiędzy rodzicami a nauczycielami jak również pomiędzy nauczycielem a uczniem. Warto również zaznaczyć, że każda ze szkół podstawowych z terenu gminy spełnia warunki techniczne do prowadzenia takiego dziennika.

"Dokumentowanie procesu dydaktycznego w formie elektronicznej, w dobie powszechnej cyfryzacji życia publicznego, niesie za sobą same korzyści nie tylko dla kadry dydaktycznej, ale również dla rodziców i ich dzieci uczących się w danej placówce oświatowej" - podkreślają władze gminy.
Jednocześnie jest to wynikiem oczekiwań w dążeniu do stałego rozwoju placówki i czerpania z udogodnień jakie niesie za sobą szeroko pojęta informatyzacja procesu dydaktycznego.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).