Bez ingerencji

Konkurs został przeprowadzony zgodnie z regulaminem i nie ma podstaw do unieważnienia go. Są wyniki audytu systemu informatycznego dotyczącego przyjmowania i kwalifikacji wniosków o grant w ramach projektu „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa". Pod koniec sierpnia 2020 roku Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła nabór wniosków o pomoc dla firm, które ucierpiały z powodu pandemii koronawirusa. Do rozdysponowania było aż 94 000 000 złotych, które rozeszły się zaledwie w... 64 sekundy. Większość wniosków odrzucono, a przedsiębiorcy domagali się wyjaśnienia sprawy.

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przeprowadziło audyt systemu informatycznego. Sprawdzano, czy umożliwiał on przedsiębiorcom złożenie wniosków, czy nie zawierał mechanizmów preferujących określoną kategorię wniosków, a także nie zawierał elementów, które czyniłyby go podatnym na zewnętrzną ingerencję.

Okazuje się, system umożliwiał wnioskodawcy skuteczne złożenie wniosku za pomocą aplikacji, a następnie jego kwalifikację. Informatycy zidentyfikowali kilka błędów dotyczących bezpieczeństwa umożliwiające ingerencję w system, jednak jak wynika z przekazanych materiałów, nie znaleziono śladów tego rodzaju oddziaływania.

Jednocześnie urząd marszałkowski poinformował, że rozpoczął prace nad procedurą pomocy dla przedsiębiorców najbardziej poszkodowanych przez pandemię w wyniku decyzji administracyjnych. W planach jest pozyskanie środków finansowych w ramach oszczędności z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zarząd Związku Województw RP wystąpił do Premiera RP o przekazanie niewykorzystanej kwoty 1 400 000 000 zł na rzecz wszystkich województw w Polsce. Poza tym urząd marszałkowski liczy na nadzwyczajną pomoc ze strony Komisji Europejskiej. Mowa o co najmniej 100 000 000 złotych.

W projekcie "Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa" do dalszej weryfikacji zakwalifikowało się 2856 przedsiębiorców.

Lista wniosków o grant w projekcie “Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” zakwalifikowanych do dalszej weryfikacji.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).