Burzenie i budowa

W Gołuchowie (pow. pleszewski) dobiega końca burzenie Domu Strażaka. Na jego miejscu stanie budynek, będący siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Gminnego Centrum Kultury "Zamek" w Gołuchowie. Finał robót przewidziano na koniec 2024 roku.

Dyskusje o poprawie warunków lokalowych gołuchowskiej jednostki OSP trwały od 10 lat. Równolegle toczono debaty nad stworzeniem przestrzeni do funkcjonowania Gołuchowskiego Centrum Kultury "Zamek". Kiedy w 2021 roku pojawiła się szansa na pozyskanie znacznej kwoty dofinansowania z drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład, powstał w gminie projekt budowy obiektu, który zabezpieczy potrzeby OSP i GCK "Zamek". Radni projekt zatwierdzili, dotacja w maju 2022 roku, została przyznana. W lutym tego roku podpisano umowę z wykonawcą. Aktualnie trwa wyburzanie starego Domu Strażaka. Wkrótce na tym miejscu ruszy budowa nowego obiektu. W części dedykowanej strażakom w piwnicy będzie magazyn i zaplecze sanitarne, na parterze – garaż dla trzech wozów strażackich i magazyn dla najpotrzebniejszego sprzętu, na pierwszym piętrze - pomieszczenia administracyjne i sala narad. W części przeznaczonej dla GCK zaprojektowano w piwnicy – garderobę oraz magazyn, na parterze – foyer, salę koncertową ze sceną i zapleczem scenicznym, szatnie i toalety, na pierwszym piętrze – pracownie warsztatowe oraz pomieszczenia biurowe i administracyjne. Całkowita wartość inwestycji to 13 185 353,64 zł, w tym jest 10 800 000 zł dotacji z budżetu państwa.

fot. Patrycja Walerowicz - Wojtkowiak

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).