Do remontu

Powiat pleszewski planuje modernizację budynku Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie przy ul. Zielonej. Na przedsięwzięcie potrzeba 4 700 000 zł. Na razie jest gotowa dokumentacja techniczna na wymianę wszystkich instalacji. W tegorocznym budżecie zaplanowano 760 000 zł m.in. na wizualizację elewacji, pomieszczeń i dokumentację pozostałych prac. Powiat szuka też pieniędzy pozabudżetowych.

Budynek przy ulicy Zielonej czasy świetności dawno ma za sobą. Oddany do użytku w 1963 roku, niewiele się zmienił. Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski uważa, że to ostatni dzwonek na kompleksową modernizację budynku, w którym należy wymienić wszystkie instalacje, czyli centralne ogrzewanie, elektrykę, sieć wodno - kanalizacyjną. Na wymianę czekają też posadzki na korytarzach, klatki schodowe, podłogi w klasach, drzwi. Dokumentacja techniczna jest gotowa, przygotowano ją jako załącznik do wniosku o dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który niestety, znalazł się wśród tych odrzuconych. Powiat złożył co prawda, protest, ale próbuje szukać też środków gdzie indziej m.in. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na panele fotowoltaiczne i kotły CO.

W tym roku wydzielono z budżetu powiatu 760 000 zł na ciąg dalszy dokumentacji i wizualizację, żeby mieć gotowy projekt dla przyszłego wykonawcy. Starosta mówi, że jeśli znikąd nie uda się pieniędzy pozyskać, powiat wyłoży w przyszłym roku środki własne.
W tym roku szkolnym do ZST na Zielonej uczęszcza 704 uczniów. Aby zapewnić miejsca do nauki wszystkim chętnym, trzeba było znaleźć 6 dodatkowych sal lekcyjnych. 3 powstały kosztem biblioteki, 2 kosztem siłowni i jedną dużą salę w przybudówce podzielono na dwie małe - powiedział radiu Centrum dyrektor Artur Kukuła.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).