Bez ciepłowniczych estakad

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy kontynuuje modernizację miejskiej sieci ciepłowniczej. Kolejny etap prac obejmował sieć przy alejach Powstańców Wielkopolskich, gdzie ostatnio przeprowadzono demontaż estakady przebiegającej nad ulicą Paderewskiego. Zmiana dotychczasowej sieci napowietrznej na sieć w technologii rur preizolowanych, przyczyni się do zmniejszenia strat ciepła na przesyle.

Z ostrowskiego krajobrazu miejskiego, jedna po drugiej, znikają estakady. To charakterystyczne konstrukcje z wielkich rur ciepłowniczych, wznoszące się nad ostrowskimi ulicami, często w centrum miasta.
Kiedyś taniej i szybciej było przeprowadzić takie rury górą, niż zakopywać je w ziemi, ale takie rozwiązanie powoduje duże straty energetyczne podczas przesyłu ciepła. Dlatego Ostrowski Zakład Ciepłowniczy pozyskał prawie 9 000 000 złotych na modernizację sieci ciepłowniczej, a więc m.in. na likwidację takich estakad, jak ta zlikwidowana niedawno nad ulicą Paderewskiego.

Jak powiedział radiuCENTRUM prezes OZC, Mariusz Bolach, modernizacja sieci obejmuje również szereg innych zadań.

„Będzie budowa około siedmiu kilometrów nowej sieci ciepłowniczej, modernizacja około czterech kilometrów. Będzie też modernizacja starych węzłów ciepłowniczych, no i likwidacja 108. źródeł starych ciepła”.
To wszystko - i znacznie więcej – wpisuje się w program stopniowego odejścia ostrowskiej gospodarki komunalnej od węgla - dodaje prezes Centrum Rozwoju Komunalnego, Bartosz Ziółkowski.

„Ruszamy z naszym programem dekarbonizacji miasta. Chcemy, żeby w ciągu 4-5 lat Ostrów był miastem praktycznie wolnym od węgla”.
W ramach inwestycji wykonanych zostanie 18 zadań dotyczących modernizacji sieci cieplnych w różnych częściach miasta.

Realizacja projektu przyczyni się do znacznej redukcji strat ciepła na przesyle, zmniejszenia ilości zużywanego paliwa, a tym samym zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Łączna wartość zaplanowanych inwestycji wyniesie ponad 21 000 000 zł, z czego prawie 9 000 000 wynosi pozyskane przez OZC dofinansowanie.
Inwestycje będą realizowane do 2022 roku.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).