Będą ekrany przy S-11

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu będzie musiała ograniczyć hałas i inne negatywne efekty oddziaływania na środowisko wzdłuż drogi ekspresowej S11 (obwodnica Ostrowa). Chodzi o odcinek obwodnicy w rejonie ostrowskiego Pruślina, którego mieszkańcy od kilku lat walczą o postawienie tam ekranów akustycznych. Teraz mogą formalnie wnosić swoje wnioski i uwagi w tej sprawie.

Wnioski można składać, gdyż Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydał obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w tej sprawie. Dla mieszkańców dzielnicy Pruślin to szansa na szczęśliwy finał trwającej już kilku lat batalii o montaż ekranów akustycznych w pobliżu przebiegającego przez osiedle Pruślin odcinka obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Teraz ostrowianie mogą składać uwagi i wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, dotyczące uciążliwego hałasu przy drodze ekspresowej S 11.

W staraniach o ograniczenie hałasu mieszkańców Pruślina wspiera miejski samorząd, który między innymi zorganizował w ubiegłym roku spotkania mieszkańców Pruślina z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Mieszkańcy mogą wnosić uwagi i wnioski do 21 lipca 2020 roku. Należy je składać w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (sekretariat – X piętro, pokój nr 1048) lub przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).