Sito

Zakończono montaż nowego sita bębnowego w budynku sortowni w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw".

"To zaledwie początek modernizacji instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów za blisko 100 000 000 zł" - powiedziała radiuCENTRUM Justyna Grzelak, zastępca dyrektora ZUOK "Orli Staw":

"Po pierwsze wymieniliśmy bęben, ponieważ poprzedni był już stary - instalacja działała już od 2006 roku, a zatem ładnych kilkanaście lat. Poza tym zmieniamy też sposób sortowania odpadów, w związku z tym wielkość oczek w sicie uległa zmianie" - powiedziała wicedyrektorka Justyna Grzelak.

Nowy bęben sita dopasowano do konstrukcji poprzedniego. Wyposażony jest w koła napędowe, dzięki którym możliwy będzie ruch obrotowy. Dodatkowo nowe rozmiary wielkości otworów w bębnie sitowym mają zapewnić maksymalne odsiewanie poszczególnych frakcji odpadów. Czy modernizacja instalacji zakładu oraz optymalizacja procesu sortowania śmieci wpłynie na obniżkę cen za odpady?

"W tej chwili nie ma przełożenia. Pieniądze na modernizację zbieraliśmy przez 15 lat. To jest jej tylko element, to nie jest nawet etap. Modernizujemy dużo. Budujemy jeszcze dodatkową halę sortowni, a ten bęben był w starej hali, która będzie w dalszym ciągu użytkowana" - dodaje dyrektor Justyna Grzelak.

Wymiana bębna odbyła się ramach większego projektu pn. "Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu". Na jego realizację zakład otrzymał ponad 53 000 000 złotych unijnego dofinansowania. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 96 000 000 złotych.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).