Na amen

Zdecydowana większość uczniów ostrowskich szkół podstawowych i średnich uczęszcza na zajęcia z religii. W szkołach średnich widać jednak wyraźną tendencję zmniejszania liczby chętnych do tego typu zajęć. W szkołach podstawowych w Ostrowie Wielkopolskim problem nieuczęszczania na lekcje religii jest w zasadzie marginalny. Z zajęć korzysta bowiem ponad 96% uczniów, a liczba nieuczęszczających waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Tylko w szkole podstawowej nr 5 są organizowane dla nich zajęcia z etyki, a w pozostałych placówkach dzieci mają zapewnioną opiekę w świetlicy lub zajęcia biblioteczne.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w szkołach średnich powiatu ostrowskiego. Porównując dane z ostatnich czterech lat widać wyraźnie, że liczba uczniów korzystających z lekcji religii nieznacznie, choć wyraźnie spada. O ile w roku szkolnym 2018/2019 ponad 91% uczniów ostrowskich szkół średnich uczęszczało na lekcje religii, to w obecnie trwającym roku szkolnym 2021/2022 to już jedynie 84 %.

Z podsumowania wszystkich szkół średnich powiatu ostrowskiego wynika, że na ogólną liczbę 6 257 uczniów na zajęcia z religii uczęszcza 5 295 osób. Na etykę uczęszcza zaledwie dwójka uczniów.

Zajęcia w szkołach średnich prowadzą głównie katecheci świeccy, a coraz mniej jest w tym gronie osób duchownych. W roku 2018 lekcje religii w szkołach średnich powiatu ostrowskiego prowadziło 9 katechetów świeckch, a w trwającym roku szkolnym jest ich już 15. Odwrotna tendencja jest z duchownymi, których za pulpitami w szkołach średnich było cztery lata temu 12, a teraz zajęcia prowadzi tylko 7 księży.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).