Dzień Myśli Braterskiej

W dniu urodzin założyciela skautingu – Roberta Baden Powella, 22 lutego, skauci oraz harcerze z całego świata obchodzą Dzień Myśli Braterskiej. Święto uważa się za Międzynarodowy Dzień Harcerza. To okazja nie tylko do spotkań w harcerskim gronie, ale również do wręczenia wyróżnień i podziękowań. Drużynowym są nadawane Listy Pochwalne Naczelniczki ZHP. Otrzymują je wyróżniający się instruktorzy, którzy na co dzień aktywnie pracują z dziećmi i młodzieżą, realizując w ten sposób Misję ZHP. Z kolei honorowe wyróżnienia "Niezawodnemu Przyjacielowi" to najwyższe wyróżnienia harcerskie przyznawane przez Naczelniczkę ZHP przyjaciołom harcerstwa.

W ostrowskim hufcu są od lat organizowane spotkania instruktorskie, w których oprócz instruktorów uczestniczą przyjaciele harcerstwa.

Harcerskie działania Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski są prowadzone w głównej mierze w szczepach, które skupiają drużyny zuchowe (dzieci 6-10 lat), harcerskie (10-13 lat), starszoharcerskie (13-16 lat) oraz wędrownicze (16-21 lat).

Na terenie Ostrowa Wielkopolskiego działa 5 szczepów: Jedyneczka (rejon SP 6), Szuwary (rejon SP 7), Wigry (rejon SP 1 i SP 5), Jedenastka (rejon SP 11 i SP 14) oraz Nieprzemakalni (rejon SP 9). Oprócz tego w rejonie SP Edukator działają: 218. Drużyna Starszoharcerska i 77. Drużyna Wędrownicza, natomiast w Zespole Szkół Specjalnych drużyna "Nieprzetartego Szlaku" - 23. Drużyna Harcerska.

Poza Ostrowem w gminie Sieroszewice funkcjonuje 7. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska oraz 10. Drużyna Wędrownicza działające w Wielowsi, Sieroszewicach i Rososzycy. Natomiast w gminie Ostrów Wielkopolski 72. Wielopoziomowa Drużyna Harcerska na terenie Gorzyc Wielkich i Topoli Małej.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).