Obwodnica (nie)zgody

Samorząd Nowych Skalmierzyc (powiat ostrowski) protestuje przeciwko forsowaniu przez władze Kalisza wariantu planowanego przebiegu drogi krajowej nr 25 - głównie przez teren gminy.

Zamiast konfliktu interesów proponuje jednak wypracowanie kompromisu i wybranie rozwiązania korzystnego dla wszystkich zainteresowanych.

Oprotestowany wariant planowanego przebiegu trasy z obwodnicą Kalisza jako jedyny z zaproponowanych - w całości - omija Kalisz i wyznacza nowy przebieg krajowej "25" głównie przez terytorium Gminy Nowe Skalmierzyce.

Zdaniem burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka to najmniej korzystne dla mieszkańców gminy rozwiązanie. Taki układ pociągałby za sobą konieczność wyłączenia z produkcji rolnej kilkudziesięciu hektarów gruntów rolniczych najlepszej klasy i prowadziłby do sztucznych i nieracjonalnych podziałów istniejących gospodarstw.

fot.: Jerzy Łukasz Walczak / burmistrz Nowych Skalmierzyc

Dla nowoskalmierzyckiego samorządu najkorzystniejsze byłoby przyjęcie modelu zaproponowanego podczas konsultacji społecznych w sierpniu 2017 roku. Za najbardziej korzystny uznano wtedy projekt przebiegający wzdłuż istniejącej obwodnicy Nowych Skalmierzyc.

Zdaniem burmistrza Walczaka przemawiają za tym nie tylko względy społeczne, ale też ekonomiczne. Są tam już bowiem wykupione grunty pozostawione pod druga jezdnię - na odcinku od Kalisza do Ostrowa.

Samorząd podkaliskich Nowych Skalmierzyc deklaruje wolę wypracowania kompromisu zabezpieczającego interesy wszystkich zainteresowanych.

na fot. Planowane przebiegi nowego odcinka drogi krajowej nr 25

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).