Wybrany wariant

Decyzja o wariancie przebiegu drogi ekspresowej S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski - Kępno podjęta. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach planowanej trasy. W toku postępowania za najkorzystniejszy uznano wariant 3.

Wariant 3 przewiduje przebieg trasy o długości ok. 30 km. W ramach tego przewidziano dobudowę drugiej jezdni na istniejącej już obwodnicy Kępna (w ciągu S11) o długości ponad 4 kilometrów. Jak informuje radioCETNRUM Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, "Teraz wykonawca przystąpi do opracowania koncepcji programowej. Postępowanie przetargowe na realizację zadania planujemy ogłosić w II połowie bieżącego roku. Roboty realizowane będą w latach 2025-2027" - czytamy w komunikacie.

S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski - Kępno będzie przebiegać przez powiat ostrowski w gminie Przygodzice, dalej powiatem ostrzeszowskim przez gminy Ostrzeszów i Kobyla Góra oraz w powiecie kępińskim przez gminy Kępno i Baranów. Początek projektowanego przebiegu wariantu 3 ekspresowej "S11" zlokalizowano pomiędzy istniejącym rondem, a przejściem górnym dla zwierząt na końcu obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. W miejscu ronda przewidziano budowę pierwszego z sześciu węzłów zaplanowanych na trasie omawianego wariantu. Chodzi o węzeł Przygodzice.

Następnie trasa przebiegać będzie w kierunku południowym i południowo-wschodnim, przez teren leśny, omijając miejscowość Antonin po stronie wschodniej. W dalszej części przebieg wariantu 3 zmienia się na południowo-zachodni, przekraczając tym samym istniejącą linię kolejową nr 272.

Na terenie gminy Przygodzice po stronie zachodniej istniejącej linii kolejowej, tuż za miejscowością Antonin przewiduje się budowę drugiego węzła drogowego Antonin. Tuż przed granicą administracyjną powiatów ostrowskiego i ostrzeszowskiego trasa wariantu 3 ponownie zmienia kierunek na południowy, mijając po stronie zachodniej miejscowości Niedźwiedź, Kozły oraz Bledzianów. Wariant 3 przebiega na tym odcinku głównie po terenach leśnych oraz pól uprawnych.

W rejonie miejscowości Bledzianów oraz Kozły przewidziano budowę miejsc obsługi podróżnych (MOP) po obu stronach projektowanej drogi ekspresowej S11. Dalej, za projektowanymi MOP-ami, trasa wariantu 3 przebiega w kierunku południowo-wschodnim, a następnie w km około 13+400 zmienia swój przebieg na kierunek południowy, przecinając drogę wojewódzką nr 444, gdzie zaprojektowano lokalizację trzeciego węzła o nazwie Ostrzeszów Północ.

W kilometrze 15+500 przebieg wariantu 3 ponownie zmienia kierunek na południowo-wschodni, przecinając DW449 pomiędzy miejscowościami Bierzów i Rojów. Zaprojektowany będzie tutaj czwarty węzeł drogowy Ostrzeszów Południe. Za węzłem Ostrzeszów Południe trasa wariantu 3 w dalszym ciągu przebiega w kierunku południowo-wschodnim, a następnie, na wysokości miejscowości Rogaszyce zmienia swój kierunek na południowy, biegnąc dalej równolegle do istniejącej DK11.

Podobnie jak w wariancie 1, wariant 3 projektowanej drogi ekspresowej omija po stronie wschodniej Centrum Wiedzy i Nowych Technologii w Parzynowie i po przecięciu drogi powiatowej nr 5580P włącza się łukiem poziomym w istniejącą obwodnicę Kępna. Tam na przecięciu z istniejącą DK11 zaprojektowano węzeł Kępno Północ. Następnie zrealizowana zostanie dobudowa drugiej jezdni na istniejącym odcinku obwodnicy miejscowości Kępno, wraz z niezbędną przebudową węzła Baranów, celem dostosowania go do przekroju dwujezdniowego drogi ekspresowej.

Droga ekspresowa S11 ma połączyć Kołobrzeg ze Ślaskiem. Całość trasy będzie liczyć niemal 550 kilometrów.

Mapa w większej roździelczości do pobrania -> TUTAJ.

Autor: 

Personalia

e-mail
nawrocki@rc.fm

Nazwisko: 

Dawid Nawrocki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).