Wendetta ?

Ciąg dalszy batalii pomiędzy opozycją i koalicją w Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego o potencjalne odebranie mandatów radnym opozycji - Damianowi Grzeszczykowi i Kacprowi Smektale. Obaj zainteresowani radni błyskawicznie zareagowali na wniosek do wojewody w swojej sprawie, wydając oświadczenie, w którym kategorycznie zaprzeczają zarzutom i dopatrują się w tym działaniu "przejawów zemsty politycznej".

Radni Grzeszczyk i Smektała wydali w piątek, 3 stycznia oświadczenie, w którym zarzuty wobec siebie traktują jako "przejaw politycznej zemsty za ujawnienie, iż radni Klubu Radnych Przyjazne Miasto, Elżbieta Grochowska i Szymon Matyśkiewicz mogli naruszyć przepisy ustawy o samorządzie gminnym" mówiącej między innymi o zakazie czerpania korzyści przez radnych na mieniu gminy, w której sprawują mandat.

Radny i mecenas, Damian Grzeszczyk podkreślają polityczny charakter zarzutów:

"Całkowicie polityczne zarzuty stanowiące polityczną zemstę za ujawnienie nieprawidłowości w obecnej kadencji".

Grzeszczyk dodaje, że laboratorium wykonuje badania na rzecz osób fizycznych, a nie na rzecz miasta, zaś przypadki odmowy wykonywania badan są ściśle określone w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.

Z kolei pracujący z młodzieżą jako trener koszykówki, Kacper Smektała zwraca uwagę, że jego wieloletnia współpraca trenerska z ostrowskim klubem sportowym jest wykonywana w oparciu o umowę zlecenia zawartą z tymże klubem, a nie Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski:

"Moja praca trenerska jest zawarta z klubem, a nie z Miastem Ostrów Wielkopolski. Ponadto nie prowadzę działalności na mieniu i majątku gminy i uważam to za bezpodstawny atak."

Radni piszą ponadto w oświadczeniu, że ich obowiązkiem, jako radnych w ramach sprawowanej funkcji kontrolnej, jest weryfikacja i ujawnianie wszelkich potencjalnych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem miejskiego samorządu.
Podkreślają przy tym, że żadne bezpodstawne zarzuty nie spowodują, że przestaną reagować na zgłaszane im przez mieszkańców problemy.

Autor: 

Personalia

e-mail
wardawy@rc.fm

Nazwisko: 

Wardawy

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).