Zniknie "Dziurella"

To już postanowione! Po wielu latach użerania się z wątpliwej urody elementem kaliskiego Głównego Rynku, jakim była popularna kaliska "Dziurella", zostanie ona wreszcie zasypana.

Na swoje miejsce ma powrócić klomb, z którego kiedyś słynęła kaliska starówka i dodatkowo ma się tam też pojawić posadzkowa mapa Europy z wyraźnie zaznaczonym przebiegiem Szlaku Bursztynowego. Jak przekazują miejscy włodarze, pod płytą Głównego Rynku ma powstać zbiornik wody deszczowej, który ma być przykryty płytą fundamentową.

Następnym elementem problematycznym na tym etapie prac rewitalizacyjnych kaliskiego centrum są również odkopywane kolejne fragmenty zabudowań miejskich sprzed I wojny światowej. Uwzględnienie przebiegów murów w budowie kanalizacji deszczowej może kosztować dodatkowe 200 000 zł. Decyzję o zwiększeniu budżetu remontu kaliskiej starówki mają podjąć kaliscy radni na najbliższym posiedzeniu rady miasta.

Autor: 

Personalia

e-mail
kostecki@rc.fm

Nazwisko: 

Łukasz Kostecki

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).