Zatrzymać w Kaliszu

Jak powstrzymać trend wyludniania się Kalisza? - to główny temat, nad którym debatowali parlamentarzyści i samorządowcy z okręgu kalisko-leszczyńskiego z prezydentem Poznania, Jackiem Jaśkowiakiem. W poniedziałkowe popołudnie, w Kaliszu odbyło się spotkanie programowe PO w tej sprawie.

"My w Kaliszu dobitnie przeżywamy ten problem, ponieważ przez lata przyzwyczailiśmy się do tego, że mieszkamy w mieście stutysięcznym, że gramy w I lidze tych większych miast. Ale niestety to się zmieniło - jest to znak czasu, ale przede wszystkim kwestia zarządzania miastem. Przeżywamy odpływ ludności. Status stutysięcznika już straciliśmy" - powiedział radiuCENTRUM Mariusz Witczak, poseł KO.

na fot.: Mariusz Witczak / poseł KO

Około 20 lat temu Kalisz wg oficjalnych danych miał 110 000 mieszkańców. Teraz zgodnie z "Raportem o stanie gminy za rok 2020" miasto liczy już tylko nieco ponad 95 000 kaliszan.

Prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak zwrócił uwagę, że na ten stan rzeczy z pewnością ma wpływ młodzież wyjeżdżająca na studia do większych miast, która zwykle nie wraca już do Kalisza.

"Co możemy zrobić, by w tym okresie po pandemii, gdy mamy dobre doświadczenia z pracą zdalną sprawić, by te migracje ludności przynajmniej zminimalizować? Bo migracje zawsze miały miejsce odkąd ludzkość się rozwija. Natomiast takie szybkie zmiany w tym obszarze są szkodliwe dla wszystkich. Powodują frustrację, zmianę struktury populacji. Co zatem można zrobić, by z jednej strony wyjść z dobra ofertą dla seniorów, bo ich w Kaliszu przybywa, a co zrobić, by ci młodzi ludzie po studiach chcieli powrócić do Kalisza?" - zastanawiał się wraz z kaliskimi politykami Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

na fot.: Jacek Jaśkowiak / prezydent Poznania

Rozmowy dotyczyły również skomunikowania Kalisza z innymi miastami i autostradami, rynku pracy, kwestii związanych z komfortem życia w mieście, współpracy pomiędzy miastami, a także spraw biznesowych i zachęcania inwestorów do zakładania dużych firm w Kaliszu.

na fot. od prawej: Ewa Matecka / senator KO; Jacek Jaśkowiak / prezydent Poznania; Mariusz Witczak / poseł KO; Dariusz Grodziński /radny KO; Janusz Pęcherz / senator KO

Włodarz Poznania zwrócił także uwagę na to, że nie bez znaczenia pozostaje fakt wpływów politycznych w Wielkopolsce i południowej Wielkopolsce, tak by Kalisz miał godną reprezentację we władzach krajowych i samorządowych.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).