Kal✞sz

W Kaliszu więcej ludzi umiera, niż się rodzi. Jak wynika z "Raportu o stanie gminy za rok 2020" w najstarszym polskim mieście urodziło się 1 154 dzieci, a zmarło ponad 1700 osób. Nie lepiej wygląda sytuacja pod względem liczby mieszkańców. W ciągu ostatnich 4 lat Kalisz opuściło blisko 4500 osób, a pod koniec 2020 miasto liczyło już tylko nieco ponad 95 000 kaliszan.

Z danych przedstawionych w dokumencie wynika jeszcze, że w minionym roku ponad połowa zawartych związków małżeńskich to śluby cywilne, a nieco poniżej 150 to tzw. śluby konkonkordatowe. 45 małżeństw zawarto za granicą i wpisano do rejestru urzędu stanu cywilnego. Łącznie ślub wzięło 349 par. W 2020 roku odnotowano 220 rozwodów.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N