Kal✞sz

W Kaliszu więcej ludzi umiera, niż się rodzi. Jak wynika z "Raportu o stanie gminy za rok 2020" w najstarszym polskim mieście urodziło się 1 154 dzieci, a zmarło ponad 1700 osób. Nie lepiej wygląda sytuacja pod względem liczby mieszkańców. W ciągu ostatnich 4 lat Kalisz opuściło blisko 4500 osób, a pod koniec 2020 miasto liczyło już tylko nieco ponad 95 000 kaliszan.

Z danych przedstawionych w dokumencie wynika jeszcze, że w minionym roku ponad połowa zawartych związków małżeńskich to śluby cywilne, a nieco poniżej 150 to tzw. śluby konkonkordatowe. 45 małżeństw zawarto za granicą i wpisano do rejestru urzędu stanu cywilnego. Łącznie ślub wzięło 349 par. W 2020 roku odnotowano 220 rozwodów.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).