Wyniki w drodze...

Trwająca prawie 3 tygodnie maturalna sesja już częściowo z wynikami. Prace zakończyły bowiem zespoły egzaminacyjne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Nauczyciele subregionu kaliskiego sprawdzali arkusze egzaminacyjne przez dwa ostatnie weekendy.

radioCENTRUM o zadania egzaminatora maturalnego z języka polskiego pytało Witolda Torbiarczyka pełniącego tę funkcję od 15 lat:

"Spoczywa na nas duża odpowiedzialność, bo po tej drugiej stronie czeka maturzysta, dla którego wynik jest przecież najważniejszy. Moja refleksja - jako nauczyciela polonisty - nie jest zbyt optymistyczna. Mamy w dydaktyce szkolnej coraz więcej problemów i wyzwań. Kanon lektur wcale nie zachęca do ich czytania, co z kolei przekłada się na duże zróżnicowanie uzyskiwanych (nie tylko na maturze) wyników. Z powodu pandemii już kolejny rok nie mieliśmy egzaminów ustnych, a więc umiejętności uczniom raczej nie przybywa. Czy to powinno niepokoić? Myślę, że tak. Ale nie tylko nauczycieli. Wszyscy przecież jesteśmy w konkretnym systemie oświatowym i od zmian w nim samym zależą powodzenie i przyszłość edukacji."

Aby zdać egzamin maturalny na poziomie podstawowym, wystarczy już 30%. Poziom rozszerzony nie ma obowiązkowego, dolnego limitu.

Tymczasem zespoły egzaminacyjne sprawdzają przedmioty zdawane w późniejszych terminach. Wyniki tegorocznych matur absolwenci szkół średnich poznają 5 lipca. Na sierpniową poprawkę mogą liczyć zdający z tylko jednym oblanym egzaminem.

Autor: 

Personalia

e-mail
torbiarczyk@rc.fm

Nazwisko: 

Witold Torbiarczyk

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).