Unijne miliony na kaliskie żłobki

O unijnych, "ekologicznych" milionach, które mają trafić do Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej radioCENTRUM informowało słuchaczy miesiąc temu. Co zatem zmieni się w Kaliszu dzięki unijnemu dofinansowaniu?

Pieniądze, które trafiły do Kalisza z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, to 6 594 995,38 złotych. Wartość całego dofinansowanego z UE projektu wynosi 8 212 049,25 złotych. Oznacza to, że na projekt związany z termomodernizacją kaliskich żłobków i przedszkoli miasto dostało 85% bezzwrotnej dotacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dzięki unijnemu wsparciu, kompleksową termomodernizację przejdzie 9 miejskich budynków:
Żłobek Nr 2 przy ul. Babinej 3 a
Żłobek Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14 a
Żłobek Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 34
Przedszkole Publiczne Nr 1 przy ul. Pułaskiego 52
Przedszkole Publiczne Nr 9 przy ul. Handlowa 4
Przedszkole Publiczne Nr 18 przy ul. Serbinowska 5 a
Przedszkole Publiczne Nr 20 przy ul. Chełmska 6
Przedszkole Publiczne Nr 27 przy ul. Koszutskiego 29
Przedszkole Publiczne Nr 30 przy ul. Legionów 29.

"Zakres rzeczowy robót i parametry techniczne poszczególnych usprawnień energooszczędnych dla każdego z ww. budynków został określony w audytach energetycznych oraz opracowanych na ich podstawie projektach budowlanych. Inwestycje będą obejmowały przede wszystkim modernizację systemu grzewczego, docieplenie stropów, stropodachów, ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymianę okien i drzwi oraz usprawnienie systemu wentylacji. Uzupełnieniem będzie montaż we wszystkich budynkach paneli fotowoltaicznych oraz modernizacja oświetlenia wewnętrznego - instalacja, wymiana opraw i żarówek na LED" - poinformowała radioCENTRUM Elżbieta Zmarzła, rzeczniczka kaliskiego ratusza.

Inwestycje mają z jednej strony przynieść oszczędności związane z ogrzewaniem poszczególnych placówek, podniosą komfort ich użytkowania, ale również będą miały wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza - ogrzewanie w zmodernizowanych budynkach będzie bowiem bardziej ekologiczne. Według obliczeń fachowców, termomodernizacja pozwala zmniejszyć zapotrzebowanie na energię o ponad 60%.

"Jednocześnie na podkreślenie zasługuje fakt, iż w wyniku oceny przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego projekt Kalisza zajął pierwsze miejsce na liście rankingowej zawierającej 11 projektów z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" - dodała rzeczniczka.

Inwestycje powinny być gotowe w końcem przyszłego roku.

Czym są ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) i jak będą realizowane?

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów. Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie ustalą cele do osiągnięcia i wskażą inwestycje do zrealizowania. Ich zródłem jest dokument "Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce" zatwierdzony przez wicepremier w rządzie Donalda Tuska, Elżbietę Bieńkowską 22 lipca 2013 r. Przekładał on na praktykę propozycję wprowadzenia tego instrumentu, zawartą w unijnych projektach rozporządzeń dla tzw. unijnej polityki spójności.

Autor: 

Personalia

e-mail
meszczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Małgorzata Meszczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).