Rady zaopiniują

Kaliskie Rady Osiedlowe i przedstawiciele miasta o Budżecie Obywatelskim 2018. Na czwartkowym spotkaniu omówiono zmiany w regulaminie BO i terminarz składania wniosków, ich weryfikacji i głosowania nad wybranymi projektami. Jak powiedziała radiuCENTRUM wiceprezydent Kalisza Barbara Gmerek, w obecnym regulaminie oprócz większej weryfikacji zadań będzie je również opiniowała Rada Osiedla, na którym mają zostać zrealizowane.

"Opinia Rady Osiedla - jeśli dane zadnie będzie już zweryfikowane i poddane głosowaniu, będzie publikowana i podana do wiadomości publicznej. Chodzi o to, by mieszkańcy wiedzieli, czy dany zgłoszony projekt popiera ich rada czy też jest przeciwna by takie zadanie powstało. Takim ostatnim punktem tej selekcji będzie przekazanie zweryfikowanych przez dane wydziały zadań i zaopiniowanych przez Rady Osiedlowe do oceny radnych."


na fot. od lewej: Barbara Gmerek / wiceprezydent Kalisza, Piotr Cieślak / biuro BO

Jednak opinia Rrdy nie będzie wiążąca i nawet jeśli będzie przeciwna danemu pomysłowi, to miasto i tak może je zakwalifikować do głosowania. Według zmienionego regulaminu każde zadanie musi być też poparte podpisem co najmniej 20 mieszkańców. Nie będą też przyjmowane projekty anonimowe. Autor każdego pomysłu musi być pod nim podpisany z imienia i nazwiska. Głosowanie nad wybranymi zadaniami w Budżecie Obywatelskim 2018 odbędzie się we wrześniu, a pula środków wynosi 5 000 000 złotych.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).