PSZOK już działa

Już czeka - zapowiadany przez kaliski samorząd miejski Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został uruchomiony w Kaliszu. Punkt zlokalizowany jest przy ul. Smolnej 11, a wjazd jest możliwy od ulicy Piwonickiej.

"PSZOK jest miejscem, gdzie kaliszanie mogą bezpłatnie oddać odpady, które nie są objęte standardową zbiórką" - mówi radiuCENTRUM Katarzyna Ciupek, rzeczniczka prasowa kaiskiego magistratu: "Zgodnie z Regulaminem przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kaliszu, przyjętym przez Radę Miasta Kalisza, punkt będzie czynny dwa dni w tygodniu: w środy w godz. 10:00-18:00 oraz w soboty w godz. 8:00-16:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy".

Miasto zdecydowało o utworzeniu własnego, komunalnego punktu, ze względu na spodziewane oszczędności:
"W ubiegłym roku rozpoczęto postępowanie przetargowe, jednak zaproponowana przez konsorcjum dwóch firm: EKO i PUK stawka była zbyt wysoka (ponad 1,8 mln zł) w stosunku do tej, którą przewidział zamawiający, czyli Miasto Kalisz (0,5 mln zł). Z tej przyczyny podjęto intensywne działania zmierzające do uruchomienia własnego, miejskiego punktu" - dodaje rzeczniczka.

Do punktu można przekazać:
1. papier,
2. metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
3. szkło,
4. odpady ulegające biodegradacji,
5. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie przyjmuje się sprzętu zdekompletowanego),
7. przeterminowane leki i chemikalia inne niż niebezpieczne,
8. zużyte baterie i akumulatory,
9. odzież i tekstylia,
10. odpady niekwalifikowane do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
11. zużyte opony - wyłącznie z pojazdów o ładowności do 3,5 Mg, maksymalnie 4 sztuki z gospodarstwa domowego w ciągu roku,
12. odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości 300 kg z gospodarstwa domowego w ciągu roku.

PSZOK nie jest miejscem na przyjmowanie odpadów z działalności gospodarczej, które powinny trafić do innego podmiotu zbierającego odpady - firmy posiadającej odpowiednie zezwolenie lub bezpośrednio do instalacji komunalnej.

Odpady należy samodzielnie umieścić w oznaczonym kontenerze lub zdeponować w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK-u.
Odpady będą ważone przy wjeździe oraz ewidencjonowane przez pracownika PSZOK-u.
Konieczne jest okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).