Do poprawki

Prace drogowe na ulicy Śródmiejskiej w Kaliszu już się zakończyły, ale inwestycji jeszcze nie odebrano. Jak poinformował radioCENTRUM, Krzysztof Gałka, szef kaliskich drogowców, warunki atmosferyczne nie pozwalają na to, by dokładnie ocenić pracę wykonawcy:

"Zadanie można potraktować jako zakończone. Jednak mamy do wykonawcy uwagi. Zauważyliśmy pewnie usterki. Chcemy to zrobić wiosną, kiedy będą odpowiednie warunki, kiedy będziemy widzieć, jak dokładnie wygląda nawierzchnia".

na fot.: Krzysztof Gałka / szef kaliskich drogowców

Część kaliszan zastanawia się, dlaczego zamknięty został chodnik naprzeciwko Złotego Rogu, skoro nie widać na nim żadnych robót. Okazuje się, że zarząd dróg miejskich otrzymał zlecenie od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, wydzielić fragment świeżo wyremontowanego chodnika ze względu na fatalny stan techniczny budynku.

"Z uwagi na to, że pewne elementy odpadają z tego budynku, a to mogłoby stanowić pewne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych, w związku z tym część chodnika została 'wyłączona' z użytkowania, ale to nie ma związku z działaniami miasta ani zarządu dróg. My będziemy oczekiwać, by właściciel tego budynku zabezpieczył go w inny sposób, tak, by nie trzeba było 'wyłączać' z użytkowania tej części chodnika" - dodał Krzysztof Gałka.

Budynek jest własnością Banku Polska Kasa Opieki SA z siedzibą w Warszawie. Obiekt, decyzją Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, wpisano do rejestru zabytków. Dlatego każde planowane roboty budowlane przy nim muszą uzyskać pozwolenie kaliskiego konserwatora zabytków.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).