Budżet powiatu przyjęty

Budżet powiatu kaliskiego uchwalony, choć były głosy przeciwne i wstrzymujące. Przyszłoroczne dochody zaplanowano na poziomie 77 000 000 złotych, natomiast wydatki wyniosą ponad 94 000 000 złotych.

Na ostatniej w tym roku sesji Rady Powiatu Kaliskiego, która po raz pierwszy od dłuższego czasu odbyła się w trybie stacjonarnym radni uchwalili budżet na 2022 rok. Przyszłoroczne dochody zaplanowano w wysokości 77 000 000 złotych, z czego ponad 60 000 000 złotych stanowią dochody bieżące, a 16 500 000 złotych dochody majątkowe. Wydatki mają sięgnąć kwoty 94 500 000 złotych, w tym bieżące też oscylują wokół 60 000 000 złotych, a majątkowe na poziomie 34 000 000 złotych. Deficyt w kwocie 17 500 000 złotych zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, kredytem bankowym oraz wolnymi środkami.

"Będziemy jeszcze częściej i jeszcze więcej w przyszłym roku mówić o budżecie. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć za ile będziemy realizować nasze wydatki majątkowe" - ocenia starosta kaliski Krzysztof Nosal.

na fot.: Krzysztof Nosal / starosta kaliski

Za przyjęciem budżetu w tym kształcie głosowało 12 radnych, przy 5 głosach przeciw i jednym wstrzymującym się. Podczas sesji radni przyjęli w sumie 17 uchwał m.in. uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Kaliskiego na lata 2022 – 2030. Tę uchwałę poparło 15 osób, trójka radnych była przeciwna, a jeden wstrzymał się od głosu.

Autor: 

Personalia

e-mail
figiel@rc.fm

Nazwisko: 

Paweł Figiel

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).