Mali pionierzy

Komputery stacjonarne, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, monitory interaktywne, projektor multimedialny oraz system nagłośnieniowy zainstalowano w kaliskim Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały.
I choć nowoczesnego sprzętu mogłaby pozazdrościć niejedna szkolna pracownia informatyczna, tutaj posłuży on dzieciom w wieku od 3-ch do 6-ciu lat, podczas zajęć dydaktycznych. Projekt, po zatwierdzeniu przez rodziców, zgłoszono do Budżetu Obywatelskiego, gdzie uzyskał społeczną akceptację oraz prawie 180 000 zł dotacji.
"Naprawdę teraz mamy bardzo duże możliwości, bo w każdej sali jest nowy sprzęt - tablice multimedialne, podłogi interaktywne, nauczyciele mają komputery, poza tym nagłośnienie, którego wcześniej w ogólne nie było. Mogliśmy coś zdziałać przede wszystkim dla dzieci, które już pięknie sobie paluszkami rysują, robią różne rzeczy na tablicach. Jesteśmy szczęśliwi widząc uśmiechnięte buzie, także mądrych, zaradnych, rozsądnych rodziców, podchodzących do tego tak poważnie" - powiedziała radiuCENTRUM Izabela Szymańska, dyrektor placówki.

Jak dodała, przy zajęciach ze sprzętem audiowizualnym chodzi o mądre korzystanie z tego rodzaju urządzeń i nabywanie przez dzieci umiejętności niezbędnych dla pokolenia XXI wieku.

"Korzystamy z tego podczas wybranych zajęć. Te zajęcia są dostosowane zgodnie z podstawą programową do możliwości dzieci i przewidzianego czasu pracy, czyli jest to 10, 15, czy 20 minut. Maksymalnie tyle, ile ma zaplanowanej pracy nauczyciel. To nie jest na zasadzie ogladania bajki w nieskończoność. To nie będzie kino domowe, lecz mądre, rozsądne działanie i praca z dzieckiem" - dodała dyrektor Izabela Szymańska.

Jak się okazuje, teraz to kaliskie przedszkole stało się informatycznym pionierem wśród miejskich placówek opiekuńczych, także w regionie.
Do przedszkola im. Krasnala Hałabały uczęszcza 137 (sto trzydzieścioro siedmioro) dzieci i każde z nich ma już możliwość rozpoczęcia edukacji informatycznej.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).