Garnizonowy doceniony

Kościół garnizonowy w Kaliszu - laureatem ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”, organizowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków.

Ze zgłoszonych 136 zabytków z piętnastu województw w sześciu kategoriach konkursowych jury nagrodziło 21 obiektów. W kategorii Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu laureatem został Kościół św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa w Kaliszu, zwany popularnie kościołem garnizonowym.

"Świątynia otrzymała nagrodę za wzorcowo wykonane prace konserwatorskie na podstawie kompleksowych badań. Działania uczytelniły oryginalną formę obiektu przy jednoczesnym zachowaniu integralności i autentyzmu jego substancji zabytkowej" – czytamy na stronie internetowej MKiDN.

Przypomnijmy, renowacja wnętrza zabytkowego kościoła pojezuickiego, obecnie garnizonowego w Kaliszu trwała dwa lata i została przeprowadzona w ramach projektu „Z tradycją w przyszłość”. Dokonano między innymi konserwacji tynków elewacji bocznych, naprawę i konserwację okien oraz modernizację instalacji elektrycznej. Przeprowadzono także prace remontowo-konserwatorskie przy posadzce w nawie głównej, konserwację ołtarza głównego, ścian i sklepień wewnątrz budynku, sztukaterii, zabytków ruchomych, elementów drewnianych, a także konserwację empory.

Koszty renowacji wyniosły ponad 5 000 000 zł i były finansowane z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którym zarządza samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz ze środków Miasta Kalisza.

tekst za: kalisz.pl

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).