Większe zainteresowanie

Rośnie zainteresowanie wstąpieniem w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. Wpływ na to ma kryzys na granicy polsko-białoruskiej. Kilka dni temu do terytorialsów wstąpił 31 000 żołnierz. 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej liczy już ponad 2000 osób.

"W Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kaliszu zanotowaliśmy nieznaczny, ale jednak wzrost zainteresowania tego rodzaju służby. Ze statystyk wynika, że do tych wydarzeń na granicy średnio zgłaszało się 7-8 osób miesięcznie. Teraz liczmy 10-12 osób miesięcznie" - powiedział radiuCENTRUM ppłk. Przemysław Bojarczuk z WKU w Kaliszu.

Aby wejść w szeregi WOT-u należy spełnić kilka wymogów.

"Musi to być osoba pełnoletnia, obywatel RP, niekarana. Nie może to być osoba, która ma już przydział kryzysowy, czy mobilizacyjny do innych jednostek wojskowych. Są pewne ograniczenia wiekowe. Byli żołnierze zawodowi, którzy chcieliby wstąpić do WOT, a obecnie są żołnierzami rezerwy, w korpusie szeregowych będziemy ich przyjmowali do 55 r.ż. Podoficerowie i oficerowie do 63 roku życia" - dodał ppłk. Przemysław Bojarczuk.

Misją terytorialsów jest między innymi wspieranie i obrona lokalnych społeczności. Sprawdzają się także w sytuacjach kryzysowych np. podczas pandemii, nawałnic, czy powodzi.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).