Odkrycia w Garnizonowym

Trwający od ubiegłego roku remont kaliskiego Kościoła Garnizonowego wciąż przynosi ciekawe odkrycia. Odkopano już 11 krypt z pochówkami, choć wcześniej sądzono, że jest ich tylko 3. Jeden z pochówków okazał się być piętrowym, gdzie nieoczekiwanie znaleziono szczątki mężczyzny i kobiety, czego prawdopodobnie nie znajdziemy w żadnym innym kościele w Polsce. "Pod warstwą tynku na ścianach odkryto malowidła ówczesnego Kalisza związane z kultem być może św. Jadwigi lub św. Stanisławem Kostką" - powiedział radiuCENTRUM Andrzej Matysiak, kaliski przewodnik PTTK.

"Być może okaże się, że po odsłonięciu całości bedzie to najstarszy wizerunek zapisanego na murze miasta Kalisza. Może to być inne ujęcie, niż to, które my znamy czy z panoramy z ratusza, czy z obrazu Paschalisa. Czas pokaże. Po drugie - to barwy kwiatostanów, róże, kolory lilii. Ołtarz główny odsłania nam się w przepięknych barwach, kolorowy. Jest to coś niesamowitego !"


na fot.: Andrzej Matysiak / przewodnik PTTK w Kaliszu

Ścienne malowidła pochodzą prawdopodobnie z I połowy XVIII wieku. Po zakonczeniu remontu planowanego pod koniec 2019 r. może się okazać, że ta kaliska świątynia przybierze zupełnie nowy wystrój i barwy inne, niż miała dotąd. Ma też szansę stać się jedną z najokazalszych w Kaliszu i jedną z najciekawszych w Wielkopolsce.

Remont Kościoła św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa, zwanego popularnie Garnizonowym, finansowany jest z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz projektu zatytułowanego „Z tradycją w przyszłość – renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych”, dofinansowanego z budżetu Kalisza w latach 2018-2019. Całkowite koszty przedsięwzięcia wynoszą 5 200 000 zł.

Autor: 

Personalia

e-mail
kwiatkowska@rc.fm

Nazwisko: 

Sylwia Kwiatkowska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).