uczą badać piersi

Będą uczyć się samobadania piersi — Powiat Kaliski i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu rozpoczęły cykl szkoleń dla mieszkanek powiatu, które mają wyrobić w paniach nawyk kontrolowania zdrowia. Samodzielne badanie każda z kobiet powinna przeprowadzić przynajmniej raz w miesiącu.

" Wiemy, że nowotwory piersi i jajników stanowią 1/3 nowotworów u kobiet. W związku z tym kobiety, które zaczną się badać i zaczną korzystać z możliwości profilaktyki będą mogły wcześniej trafić do lekarza jeśli zacznie taka konieczność. Wiemy, że badanie mammograficzne potrafi już wykryć nowotwór, wykryć zmiany od jednego do trzech milimetrów, ale badaniem palpacyjnym możemy wykryć zmianę ok. 12 milimetrów" - wyjaśniła radiuCENTRUM Elżbieta Wojtyła, kierowniczka Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu.

na fot.: starosta Krzysztof Nosal i inspektor sanitarny Marek Stodolny w czasie podpisania porozumienia o współpracy dotyczącej programu edukacyjnego

Placówka program realizuje w ramach wojewódzkiego projektu edukacyjnego "Co kryją piersi". Żeby ułatwić kształcenie, samorząd zakupił modele służące do nauki samobadania. Zestawy kosztowały 5 500 zł.

" Dzięki temu będziemy mogli przeprowadzić takie badania wśród kół gospodyń wiejskich na terenie całego powiatu kaliskiego" - powiedział radiuCENTRUM Marek Stodolny, powiatowy inspektor sanitarny.

na fot.: uczestniczki pierwszego szkolenia

W czasie przekazania przez Starostwo Powiatowe fantomów pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu przeprowadzili pierwsze szkolenie. Wzięły w nim udział pracownice urzędu oraz kilku Kół Gospodyń Wiejskich. W przyszłości odbędą się kolejne tego typu szkolenia na terenie wszystkich gmin z terenu powiatu kaliskiego.

Autor: 

Personalia

e-mail
walczak@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Walczak

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).