Bez śledztwa na UK

Nie ma pokrzywdzonych, więc nie ma przestępstwa – Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim odmówiła wszczęcia postępowania przeciwko Uniwersytetowi Kaliskiemu, którego władzom Naczelna Izba Lekarska zarzuciła możliwość "narażenia przyszłych pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu". Zawiadomienie dotyczyło uruchomionego w tym roku akademickim kierunku lekarskiego. W odpowiedzi rektor pozwał NIL za zniesławienie.

W grudniu 2022 r., pozwolenie na utworzenie kierunku lekarskiego na kaliskiej uczelni podpisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Decyzja ówczesnego szefa resortu spotkała się z krytyką Polskiej Akademii Nauk, która wydała negatywną opinię dotyczącą warunków prowadzenia studiów lekarskich w Kaliszu. Wbrew ocenie kierunek ruszył 1 października tego roku, co spotkało się z krytyką Naczelnej Izby Lekarskiej. Opierając się na sformułowaniach PAN oraz własnych ocenach Izba złożyła zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim o możliwości "narażenia przyszłych pacjentów na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu" przez władze Uniwersytetu Kaliskiego.


na fot.: Uniwersytet Kaliski kierunek lekarski uruchomił w tym roku akademickim

"Uczelnia zamieściła informacje o kierunku, które nie znajdują odzwierciedlenia w przewidywanej jakości kształcenia, co może powodować wprowadzenie w błąd osoby, które zdecydują się lub zdecydowały się już na rozpoczęcie nauki" - brzmi fragment oświadczenia NIL-u.

Zdaniem NIL-u, kaliska uczelnia otworzyła kierunek lekarski, nie mając odpowiedniej bazy dydaktycznej. Wątpliwości samorządu lekarskiego budzi także opracowany przez uczelnię program studiów. Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim uznała, że "dokonywanie ocen dotyczących standardów kształcenia, jest zastrzeżone dla organów zajmujących się kontrolą placówek naukowych. Nie znalazła także przesłanek do wszczęcia śledztwa w sprawie narażenia na niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu".

"Narażenie to musi mieć charakter realny i bezpośredni. Należy mieć na względzie, że jest to, jak wskazał Sąd Najwyższy, przestępstwo skutkowe indywidualne i musi dotyczyć konkretnego zdarzenia, dla realizacji jest konieczna indywidualizacja osób pokrzywdzonych, to jest wykazanie konkretnych osób, które w wyniku działania groziło niebezpieczeństwo" – wyjaśnił radiuCENTRUM odmowę wszczęcia postępowania prokurator Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.


na fot.: rektor Andrzej Wojtyła uważa, że NIL zniesławiła dobre imię UK

Teraz o dobre imię będzie walczyć Uniwersytet Kaliski. Uczelnia już rozpoczęła kroki prawne.

"Doniesienie było bezpośrednio skierowane przeciwko mnie, jako rektorowi. Było pozbawione merytorycznych podstaw, ponieważ prowadzimy kierunek medyczny zgodnie z prawem, po uzyskaniu pozytywnej opinii zarówno Ministerstwa Zdrowia jak i finalnie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jako uczelnia wystąpiliśmy przeciwko Naczelnej Izbie Lekarskiej z pozwami o naruszenie dobrego imienia uczelni i interesu prawnego Uniwersytetu Kaliskiego. I spotkamy się w sądzie" – powiedział radiuCENTRUM prof. Andrzej Wojtyła, rektor Uniwersytetu Kaliskiego.

Studia na pierwszym roku wydziału lekarskiego Uniwersytetu Kaliskiego rozpoczęło 90 osób. Dokumenty złożyło ponad 1 500 osób z całej Polski, oznacza to, że było 25 osób chętnych na jedno miejsce.

Autor: 

Personalia

e-mail
walczak@rc.fm

Nazwisko: 

Agnieszka Walczak

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).