Pod topór

Na odcinku ul. Częstochowskiej, od Kubusia Puchatka do Antycznej w Kaliszu, w szczególności w okolicach kompleksu restauracyjnego, szykuje się wycinka praktycznie wszystkich dorodnych drzew i krzewów. Podobne plany Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu ma na ul. Sulisławickiej i ul. Moniuszki w Kaliszu.

"Zgodnie z dokumentacją dotyczącą drugiego etapu przedłużenia Szlaku Bursztynowego, na odcinku od ul. Żwirki i Wigury do Warszawskiej, niestety nastąpi usunięcie drzew, które kolidują z naszą inwestycją" - powiedział radiuCENTRUM Krzysztof Gałka, szef kaliskich drogowców:

"Tam planujemy wykonanie również dwóch jezdni rozdzielonych pasem dzielącym. Jako Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu nie jesteśmy z tego zadowoleni, że te drzewa będą usunięte, ale musimy to zrobić. Natomiast w tym miejscu będą posadzone nowe".

na fot.: Krzysztof Gałka / szef kaliskich drogowców

Podobne plany są na ul. Sulisławickiej, z której zniknie 11 wieloletnich drzew. W ramach inwestycji poprawiona będzie geometria drogi. Poza tym powstanie tam dwukierunkowa ścieżka rowerowa, która będzie umiejscowiona po stronie szkoły. A w miejsce wyciętych drzew pojawią się nowe.

Jednak prawdziwa wycinka szykuje się na ul. Częstochowskiej, z której znikną wszystkie topole.

"Tam będziemy również poszerzać ulicę. Pozostaną dwa pasy ruchu dla każdego kierunku. Natomiast pomiędzy tymi dwoma pasami ruchu pojawi się tzw. pas techniczny, czyli pas przeznaczony dla pojazdów skręcających w lewo. Pojawi się tam także ścieżka rowerowa dwukierunkowa na całej długości. To powoduje, że te drzewa muszą być usunięte. W zamian będziemy nasadzać naprawdę porządne drzewa. Przykładem jest ulica Śródmiejska, gdzie bardzo ładnie drzewka się przyjęły" - dodał dyrektor Gałka.

Dlaczego nie da się topoli oszczędzić? Jak tłumaczy szef drogowców, jest to spowodowane wymogami dotyczącymi warunków technicznych dróg publicznych i konieczne jest uzyskanie właściwych parametrów, a w tym przeszkadzają drzewa.

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).