Pod dywan ?

Czy komendant straży miejskiej Kalisza złamał prawo pracy? To między innymi jeden z zarzutów, jaki stawiają mu podwładni. Ich zdaniem w kaliskiej straży miejskiej dzieje się źle już od kilku lat, a od 2016 regularnie informowane są o tym władze Kalisza. Sprawą zajęły się związki zawodowe. Na ich wniosek w 2017 roku przeprowadzono dwie kontrole wewnętrzne. Wynik ujawnił szereg nieprawidłowości w kaliskiej straży miejskiej.

"Od 16 listopada do 21 grudnia 2017 roku przeprowadzono kontrolę, w wyniku której pan komendant dostał w 2018 roku 3-miesięczne wymówienie, z którego po odwołaniu ze stanowiska wiceprezydenta Artura Kijewskiego przez ówczesnego prezydenta Kalisza, Grzegorza Sapińskiego, pan Rogoziński został pełniącym obowiązki wiceprezydenta, i ten przywrócił komendanta Hybsia z powrotem do pracy" - powiedział radiuCENTRUM Arkadiusz Maciejewski, wiceprzewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność" przy Urzędzie Miasta Kalisza.

Przeprowadzono kolejną kontrolę, która objęła mocno zawężony zakres zagadnień, a mimo tego wykazała kolejne nieprawidłowości.

Pod koniec kwietnia 2019 roku na biurko prezydenta Krystiana Kinastowskiego trafiło pismo z wotum nieufności wobec komendanta, podpisane przez wszystkich 36 strażników miejskich. Kaliscy włodarze zorganizowali negocjacje. Niestety, zakończyły się fiaskiem, a municypalni otrzymali informację od wiceprezydenta Kulawinka, że sprawy pracownicze mają kierować do komendanta. Jeżeli chodzi o jego odwołanie - nie widzi do tego podstaw.

Sprawa trafiła do Państwowej Inspekcji Pracy, która w listopadzie 2019 roku przeprowadziła kolejne kontrole. Wykazały one nieprawidłowości zapisane na 12 stronach protokołu.

"Mamy nieprawidłowo wypłacane dodatki nocne - niezgodnie z regulaminem pracy, mamy nieprawidłowo rozliczany czas pracy, nie są zachowane 35-godzinne przerwy w planowaniu godzin pracy. Są też nierozliczone godziny nadliczbowe, które wynikają z grafiku i z okresu rozliczeniowego. Niepowypłacane są należne wynagrodzenia i nierozliczone prawidłowo delegacje na szkolenia podstawowe dla pracowników" - dodaje Arkadiusz Maciejewski.

Do 7 lutego kaliscy prezydenci, zgodnie z oczekiwaniami związkowców, mieli podjąć zdecydowane działania naprawcze. Tak się nie stało - strażnicy postanowili więc problem nagłośnić.

***

Oświadczenie Prezydenta Miasta Kalisza
w związku ze stanowiskiem protestujących funkcjonariuszy Straży Miejskiej Kalisza

Konflikt w Straży Miejskiej ma charakter personalny, a nie kompetencyjny, czy merytoryczny. Jako pracodawca jestem zobowiązany do przestrzegania przepisów kodeksu pracy. Ewentualne podjęcie kroków wobec komendanta Straży Miejskiej Kalisza będzie możliwe dopiero po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy przez Sąd Rejonowy w Kaliszu, a także po uzyskaniu pełnej informacji o zakończeniu postępowania kontrolnego z Państwowej Inspekcji Pracy.

Podkreślić należy, że obie strony sporu muszą wykazać się dobrą wolą, by osiągnąć porozumienie.

Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Autor: 

Personalia

e-mail
kurzaj@rc.fm

Nazwisko: 

Mateusz Kurzaj

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).