Niepełnosprawnym

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy także dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Chodzi o sytuację, w której z powodu zagrożenia koronawirusem, zamknięto placówki szkolno-wychowawcze i jedno z rodziców zostało w domu z dzieckiem. Nowe przepisy tzw. tarczy antykryzysowej wydłużyły możliwość skorzystania ze wsparcia o kolejne 14 dni.

"Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje również rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z koronawirusem przysługuje od 26 marca br. także ubezpieczonym rodzicom dzieci: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego" - powiedziała radiuCENTRUM Marlena Nowicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce.

na fot.: Marlena Nowicka / rzecznik prasowy ZUS w Wielkopolsce

Z dodatkowego wsparcia na podobnych zasadach mogą też skorzystać ubezpieczeni rodzice lub opiekunowie osób pełnoletnich niepełnosprawnych.

"Oświadczenie o dodatkowym zasiłku opiekuńczym można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z osobą prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać do Zakładu oświadczenie elektronicznie - za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. O korzystaniu z zasiłku pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca - swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność gospodarczą bezpośrednio – do ZUS" - dodaje rzeczniczka ZUS.

Wsparcie wypłacane jest za każdy dzień sprawowania opieki. Warto zauważyć, że rodzice mogą podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu zasiłku. Dodatkowej pomocy nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Na terenie Wielkopolski do ZUS wpłynęło ponad 3000 wniosków o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Do oddziału w Ostrowie Wielkopolskim - blisko 850.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).