Po cichu, ale głosuj !

Od północy z piątku na sobotę, aż do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę obowiązuje cisza wyborcza. W tym czasie zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek kampanii wyborczej kandydatów, agitacji, zakazane jest też podawanie przedwyborczych sondaży. Za nieprzestrzeganie ciszy wyborczej grożą dotkliwe, finansowe kary.

Podobnie jak pierwsza tura prezydenckich wyborów, tak i tura druga, ze względu na panującą pandemię koronawirusa, będzie przebiegała w specjalnym reżimie sanitarnym.
Szczegółowe zasady zawarto w dokumencie opracowanym przez ministerstwo zdrowia. I tak według ministerialnych wytycznych, w lokalu wyborczym przebywać może jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe. Ponadto członkowie komisji muszą być wyposażeni w środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, przyłbice lub półmaski, a pomiędzy poszczególnymi stanowiskami powinno być zachowane 1,5 m odstępu.

W trakcie samego głosowania kilkukrotnie przeprowadzona ma być dezynfekcja klamek, urn wyborczych, stołów, urządzeń higieniczno-sanitarnych, uchwytów, włączników światła oraz pozostałych powierzchni, na kontakt z którymi narażeni są wyborcy.

Wyborcy zaś odwiedzający lokal powinni być zaopatrzeni w maseczki lub przyłbice, rękawiczki jednorazowe i dobrze, aby zabrali ze sobą własne długopisy. Ważne, aby głosujący zachowywali wymagany odstęp pomiędzy sobą - co najmniej 1,5 metra.

Lokale wyborcze będą czynne w niedzielę 12 lipca tradycyjnie - od godziny 7:00 do 21:00. Na kartach do głosowanie, których otrzymanie każdy wyborca kwituje własnoręcznym podpisem, umieszczona jest informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu. W II turze wyborów oddajemy głos na jednego kandydata, stawiając w kratce obok jego nazwiska znak „x”.

Głos zostanie uznany za nieważny, jeżeli wyborca postawi znak „x” przy więcej niż jednym nazwisku kandydata, albo nie umieści znaku „X” przy żadnym z nazwisk kandydatów.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: krysiak@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).