Bezczynność ?

Czy prezydent Kalisza - Krystian Kinastowski oraz szef kaliskiej policji - Dariusz Bieniek, popełnili przestępstwo? Sprawdzą to śledczy. Zawiadomienie o takiej możliwości złożyli do prokuratury naczelny rabin Polski Michael Schudrich, Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, Fundacja American Jewish Committee Central Europe, Żydowskie Stowarzyszenie "Czulent" w Krakowie oraz Stowarzyszenie "Nigdy Więcej", zarzucając prezydentowi i szefowi policji bezczynność podczas nacjonalistycznego wiecu pod hasłem #naKalisz, jaki odbył się w mieście 11 listopada.
W zawiadomieniu, jakie wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie wskazano, że prezydent Kalisza jako funkcjonariusz publiczny nie dopełnił obowiązku rozwiązania zgromadzenia publicznego, podczas którego wznoszono antysemickie okrzyki i nawoływano do nienawiści i agresji. Natomiast szef policji, zdaniem autorów zawiadomienia, miał nie dopełnić obowiązku zatrzymania organizatora wiecu - Wojciecha O.

"Takie zawiadomienie wpłynęło do prokuratury w Kaliszu. Z uwagi na to, że dotyczy ono ewentualnego popełnienia przestępstwa, trzeba będzie zbadać prawidłowość zachowania funkcjonariuszy policji, to dla zapewnienia bezstronności w tej sprawie, Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim wystąpił do nas, do prokuratury regionalnej o wyznaczenie innej jednostki do prowadzenia tego postępowania. I to pismo jeszcze do nas fizycznie nie wpłynęło. Gdy do nas dotrze i zapoznamy się z nim, zostanie wyznaczona jakaś jednostka prokuratury do procesowego rozpoznania tego zawiadomienia" - powiedział radiuCENTRUM prokurator Krzysztof Bukowiecki z Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Przypomnijmy - podczas zgromadzenia, które rozpoczynało się 11 listopada przy pomniku Adama Asnyka, a potem przeniosło na kaliski rynek, spalono kopię Statutu Kaliskiego, historycznego dokumentu zrównującego prawa Żydów z polskimi mieszkańcami Kalisza i podkreślającego wielokulturowy charakter miasta. W czasie wiecu padały liczne antysemickie hasła i nawoływania do agresji.

"Treści te oraz dokonany akt spalenia Statutu Kaliskiego, stanowią jednoznaczne, drastyczne naruszenie (...) przepisów polskiego prawa, wypełniając wszelkie znamiona penalizowanych czynów. Naruszają one również właściwe przepisy międzynarodowych praw człowieka, do których przestrzegania Polska zobowiązana jest poprzez swoją przynależność do poszczególnych systemów ochrony praw człowieka, w tym przepisy Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej" - czytamy w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

na fot.: Krystian Kinastowski / prezydent Kalisza

Włodarze miasta tłumaczyli, że nie rozwiązywali zgromadzenia, aby nie eskalować nastrojów i uniknąć ewentualnych zamieszek. W poniedziałek 15 listopada zatrzymany został Wojciech O. - główny organizator wydarzenia, a także jego pomocnik - Marcin O., oraz skazany już wcześniej za spalenie kukły Żyda na wrocławskim Rynku Piotr R. 16 listopada, na wniosek prokuratury sąd zdecydował o aresztowaniu całej trójki na 3 miesiące. Mężczyznom grozi do 5 lat więzienia.

Autor: 

Personalia

e-mail
redakcja@rc.fm

Nazwisko: 

radioCENTRUM_106.4

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).