Pan na Dobrzycy

W czerwcu 1816 roku zmarł w Warszawie gen. Augustyn Gorzeński - właściciel dóbr dobrzyckich (pow. pleszewski), twórca założenia pałacowo - parkowego w Dobrzycy, gdzie mieści się Muzeum ziemiaństwa. Pochowano go w podziemiach kościółka św. Tekli w Dobrzycy, o czym przypomina tablica ufundowana przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej.

Augustyn Gorzeński to nie tylko szambelan Jego Królewskiej Mości króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, polityk, poseł na Sejm Czteroletni, współtwórca Konstytucji 3 Maja 1791 roku, ale przede wszystkim pan na Dobrzycy, twórca założenia pałacowo - parkowego, które przetrwało. To on odbudował kościół św. Tekli po wielkim pożarze miasteczka w 1777 roku i na nowo wytyczył Rynek i uliczki. To on założył Bractwo Kurkowe św. Tekli.

Zmarł 5 czerwca 1816 roku w Warszawie. Ceremonie pogrzebowe, z udziałem biskupa Zambrzyckiego, odbyły się 8 czerwca 1816 roku w Warszawie, po czym trumna na bryczkach ruszyła traktem kaliskim z Warszawy ku Dobrzycy. Zmarłemu towarzyszyła żona i rodzina - przede wszystkim Turnów, którym majątek zapisał. Na noc wystawiano ją w kościołach.

Dobrzyczanie powitali ją w Korytach, które także należały do Gorzeńskich. U bram Dobrzycy witał zmarłego właściciela miasteczka, ks. infułat Lipski z Chocza. Przez całą noc modlono się za duszę generała w kościele św. Tekli. 8 lipca 1816 roku odbył się w Dobrzycy wielki pogrzeb.

Generała pochowano w podziemiach kościoła, o czym przypomina tablica.

Historyk dobrzycki Kazimierz Balcer pisze, że w uroczystej konsolacji po pogrzebie uczestniczyło w pałacu 160 osób, w tym 86 duchownych.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).