Nieduże, ale jest

Zakończono rewitalizację Placu I Maja w Choczu. Jednym z elementów była budowa ronda, które usprawni komunikację i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Chocza. Tędy choczanie zmierzają do ośrodka zdrowia, do biblioteki, do cmentarza a najmłodsi do szkoły i przedszkola.

Rondo nie jest duże, jest przejazdowe, co oznacza, że wielki tir może na nie wjechać, ale - jak mówi Magdalena Marciniak - zastępca burmistrza miasta i gminy Chocz - kierowca musi zwolnić, a o to chodzi. Większe rondo wymagałoby zmniejszenia skweru na Placu I Maja a na to nie było zgody. Do ronda prowadzi kilka ulic: Grodziecka, Kościuszki, Taczanowskiego i dwie uliczki wychodzące z Placu 1 Maja, który przy rondzie się zwęża. Jedna z uliczek została zmodernizowana, ma nową nawierzchnię, nowe zjazdy do posesji, nowy chodnik z miejscami parkingowymi oraz kanalizację deszczową.

Na miejscu starych drzew posadzono nowe. Jest też nowe oświetlenie z oprawami ledowymi. Rondo w Choczu było inwestycją oczekiwaną przez mieszkańców. Koszt jego budowy sięga 1 000 000 złotych, które pochodzą z budżetu miasta i gminy. Nowy ładny kawałek miasteczka - z jednej strony ronda jest zrewitalizowany Plac I Maja, z drugiej przy cmentarzu powstaje nowy duży parking.

Autor: 

Personalia

e-mail
kuczynska@rc.fm

Nazwisko: 

Irena Kuczyńska

NEWS nr 2: 

N

Każde forum komentarzy umieszczone pod informacjami prasowymi na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), nie jest moderowane w czasie rzeczywistym - komentarze nie są weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Nie jest dozwolone umieszczanie w ww. komentarzach: nazw i marek o charakterze komercyjnym, linków czy innego rodzaju przekierowań do innych stron internetowych i jakichkolwiek obiektów graficznych. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać na adres: adm@rc.fm. Wpisując jakikolwiek komentarz na niniejszej stronie internetowej (www.rc.fm), autor tego komentarza przyjmuje świadomie do wiadomości i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm) do usunięcia lub modyfikacyjnego skrótu wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez właściciela niniejszej strony internetowej (www.rc.fm).